8e Kennisdag 2020 online

De Kennisdag Bouwfysica is het meerdaagse kennisevent van NVBV. In 202 werd het event online georganiseerd met als thema 'De bouwfysicus in de circulaire bouweconomie'. Lees hieronder meer:

8e Kennisdag Bouwfysica 2020 online – de bouwfysicus in de circulaire bouweconomie 

De bouw is in transitie, was het thema van de 7e Kennisdag Bouwfysica. We wisten toen nog niet dat dit ook van toepassing zou zijn op de 8e Kennisdag Bouwfysica. De Kennisdag Bouwfysica gaat voor het eerst online en bestrijkt meerdere dagen. Het thema van de Kennisdag is de bouwfysicus in de circulaire bouweconomie (CBE). Uitgangspunt is dat de bouwwereld in 2030 er anders uit ziet, andere producten maakt, anders georganiseerd is en anders werkt. De 8e Kennisdag Bouwfysica wil vooruitblikken op het werk van de bouwfysicus in de CBE en stelt de vraag hoe de bouwfysicus zich kan voorbereiden op het werk in de CBE.

De bouw in 2050 moet circulair zijn. Natuurlijk staat hergebruik en recycling daarbij centraal, maar het gaat ook om industrieel bouwen, aanpasbaar bouwen, bio-based bouwen en minimalistisch bouwen. Dit betekent bijvoorbeeld dat in de ontwerpfase niet alleen over de ontwikkeling en het gebruik van een bouwwerk moet worden nagedacht, maar ook over de volgende levensfase van de materialen en producten die in het bouwwerk zijn opgenomen. De vraag is wat dit voor de bouwfysicus betekent. Hoe kan de bouwfysicus thema’s als energiezuinigheid, gezondheid en brandveiligheid circulair benaderen? Kan de bouwfysicus een concept maken dat losmaakbaar en hernieuwbaar is? Krijgt de bouwfysicus nieuwe vragen voorgeschoteld ten gevolge van de nieuwe inkoopprocedures en andere samenwerkingsvormen?

De 8e Kennisdag Bouwfysica gaat over de rol en de betekenis van de bouwfysicus in de circulaire bouweconomie. Nu voor het eerst in de vorm van webinars, met sprekers die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de circulaire bouweconomie en die in staat zijn om de deelnemers van deze online Kennisdag op ideeën te brengen. Nieuwe ideeën, die de bouwfysicus op weg helpen naar de circulaire bouwwereld van 2050.

De 8e Kennisdag Bouwfysica omvat 4 online webinars. Kijk hier de presentaties terug:

8 oktober 2020 'De bouwfysicus en de circulaire bouweconomie';
De circulaire bouweconomie; stand van zaken, ambities, noodzaak - prof.ir. Elphi Nelissen, Tu/E
Meten van circulariteit - dr.ir. Mantijn van Leeuwen, NIBE
Bouwfysische aspecten biobased materialen - Willem Böttger, CoE BBE
Natuur en gezondheid in de stad - dr.ir. Robbert Snep, Wageningen University

5 november 2020 'Nieuwe normen';
BENG, stand van zaken - ir. Ieke Kuijpers – van Gaalen, DGMR
De nieuwe verlichtingsnorm - ing. Gertjan Verbaan, DGMR
De nieuwe ventilatienorm - ing. Marco Hofman, ISSO

19 november 2020 'Een duurzame toekomst';
Innovatiekansen in de duurzame toekomst - prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, Lichtenberg Consultancy
Renovatiescenario’s - Lisa van Gulck, Universiteit Gent
De balans tussen energieprestatie en milieuprestatie - ir. Annebeth Muntinga, ABT

10 december 2020 'Innovatie en noviteiten';
Ontwikkelingsonderzoek Circular Building Panel - Dr. Arch. Bart Janssens, Universiteit Hasselt
Noviteiten duurzame gevels - ir. Leonie van Ginkel, Arup
Comfortaspecten stralingsverwarming - ing. Harry Bruggema, Peutz

Sluiten