Over NVBV

Bouwfysici in Nederland en Vlaanderen zijn verenigd in een vakvereniging: De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, afgekort de NVBV. De vereniging is opgericht in 1989 door een aantal vakspecialisten met als doel de kennis en expertise binnen het vakgebied Bouwfysica te bevorderen, vergroten en verspreiden. Door de jaren heen is het aantal leden gegroeid tot bijna 400 mensen die vanuit hun professie bezig zijn met bouwfysica. Binnen de vereniging vinden regelmatig bijeenkomsten en interessante excursies plaats. Kennisdelen wordt onder andere gedaan in het verenigingsblad Bouwfysica en via de tweejaarlijkse Kennisdag.

Doelstellingen van de vereniging

 1. Het zorgdragen voor de verspreiding van bouwfysische kennis in de bouwwereld en het bevorderen van de toepassing van de bouwfysische kennis in ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken.
  Deze doelstelling zal -zo mogelijk- onder andere worden verwezenlijkt door:
  • het verstrekken van voorlichting en informatie;
  • de uitgave van een tijdschrift;
  • het verzorgen van publicaties en het uitgeven van rapporten;
  • het organiseren van excursies en symposia;
  • het stimuleren tot het ontwikkelen en geven van cursussen, danwel zelf uitvoeren hiervan;
  • het meewerken aan het ontwikkelen en vaststellen van normen en richtlijnen.
 2. Het verhogen van het kennisniveau binnen het vakgebied van de bouwfysica, zowel op wetenschappelijk gebied als op het gebied van de toepassingen van de bouwfysica in de bouw.
  Deze doelstelling zal onder andere worden verwezenlijkt door:
  • het stimuleren en het (laten) verrichten van onderzoek onder andere door het instellen van studiecommissies;
  • het beleggen van wetenschappelijke bijeenkomsten;
  • de stimulering van de coördinatie van de bouwfysische onderzoeksprogramma's binnen het Nederlands taalgebied;
  • internationaal overleg over de onderzoeksprogramma’s binnen het vakgebied van de bouwfysica.

Draagt u het vakgebied Bouwfysica een warm hart toe? Word dan lid van onze vereniging en blijf op de hoogte van onze activiteiten!

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bekijk de statuten en huishoudelijk reglement.

Statuten Huishoudelijk reglement

Sluiten