Activiteit

SAVE THE DATE ‘IEA activities on energy in buildings and communities’

11/06/2019
Brussel

‘IEA activities on energy in buildings and communities’ Op 11 juni vindt in Brussel het symposium ‘IEA activities on energy in buildings and communities’ plaats. Deze dag gaat in op de inhoud van de activiteiten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in gebouwen, dat zich richt op verminderen van het energiegebruik in de gebouwde omgeving […]

Activiteit

SKB-opleiding Milieugeluid

14/03/2019

SKB-opleiding Milieugeluid (Start 14 Maart) Wil je meer leren over de fundamenten van akoestiek? Hoe je problemen op het gebied van geluid en trillingen onderbouwd kan signaleren? En kan oplossen met een brede scala aan meetmethoden, instrumenten, berekeningen en simulaties? Volg dan vanaf 14 maart de post-hbo-opleiding Milieugeluid onder leiding van dr.ir. Wim Soede: “Het […]

Activiteit

Excursie ATLAS TU Eindhoven

13/02/2019
ATLAS gebouw, TU Eindhoven

Op woensdag 13 februari 2019 organiseert de NVBV een excursie met lezingen naar het onlangs gerenoveerde hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven, ATLAS. Het is het eerste gerenoveerde onderwijsgebouw in Nederland dat het BREEAM Outstanding certificaat behaald heeft.

Bouwfysica blad

03-2018

De laatste maanden van het jaar worden bij velen gekenmerkt door een volle agenda. Afgelopen jaar mogelijk in het bijzonder doordat naast de groei van onze economie, ook maatschappelijke vraagstukken rondom o.a. klimaatverandering en de woningvoorraad scherp op de politieke agenda staan. Door de bijna onlosmakelijke relatie met ons werkveld lijkt dit alles te leiden tot een ware epidemie van volle agenda’s. De vacatures […]

Bouwfysica blad

02-2018

Circulair bouwen De term neigt naar een synergetische benadering van de hedendaagse duurzame bouw. Iedereen wil eraan. Alle neuzen staan de kant op van het ‘C2C 2.0’. Wezenlijk geldt steeds weer hetzelfde credo als eerdere duurzame concepten, met de bekende trias energetica, materia, ecologica etc., maar het lijkt erop dat deze ronde als breedst gedragen wordt. Houdt deze term het wel tot 2050? […]