Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen

NIEUWE VERSIE HANDBOEK BESCHIKBAAR

Sinds 16 oktober 2023 is versie 3.1 van het Handboek beschikbaar. Alle hoofdstukken zijn zorgvuldig doorgelopen en waar nodig of gewoon gewenst is de inhoud geactualiseerd of uitgebreid.

Zie voor een verdere toelichting het voorwoord en de lijst met de mensen die het werk op zich hebben genomen. Het is heel mooi dat dit werk gecoördineerd vanuit de NVBV weer belangeloos is uitgevoerd door de betrokken bureaus.

Download het handboek

Sluiten