Over NVBV Webinar 'De transitieperiode naar de Omgevingswet'

NVBV Webinar 'De transitieperiode naar de Omgevingswet'

Hoe ga jij om met de alsmaar uitgestelde omgevingswet?

In dit webinar duiken we in deze transitieperiode, waarbij een aantal panelleden live vanuit de studio het gesprek aangaan via stellingen en casusse. Hierbij ligt de focus op het bespreekbaar maken van uitdagingen die wellicht in het komende half jaar wel op ons pad terecht komen! 

Even voorstellen

Het panel bestaat uit Saskia Hegeman (Nieman) als adviseur m.b.t. bouwregelgeving, Eugène de Beer (Peutz) als adviseur ruimtelijke ordening, Gerdien van Dijk (gemeente Rotterdam) als plantoetser en Gertjan Verbaan (DGMR) als adviseur bouwfysica.

Vanuit de verschillende perspectieven schijnen zij een licht op de uitdagingen die bij deze transitie komen kijken. Is er in de tussentijd een tweesporenbeleid nodig en hoe ga je hier praktisch mee om? En zijn we al wel echt klaar voor de overstap naar de nieuwe omgevingswet, of zijn er nog knelpunten tussen bijvoorbeeld ontwerpteams en plantoeters? Het wordt een interactieve sessie, waarbij vragen of discussies vanuit het publiek welkom zijn. Dit is dus dé kans om openstaande vragen of kritische noten bespreekbaar te maken. Of wellicht goede tips met anderen te delen. 

Saskia Hegeman Saskia Hegeman is sinds 2018 unitmanager Consultancy & Onderzoek. In deze unit staat naast technische advisering ook een juridische, risicogerichte, bestuurlijke of beleidsmatige context centraal. Daarnaast heeft Saskia als adviseur brandveiligheid expertise op het gebied van bouwregelgeving, conceptuele brandveiligheid en Fire Safety Engineering.
Gerdien van Dijk

Ir. Gerdien van Dijk is (senior) adviseur bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam. Ze behandelt de grote en complexe aanvragen, zoals woontorens en woningen op geluid belaste locaties.

Ze beoordeelt aanvragen op de hoofdstukken gezondheid,  energiezuinigheid en milieu en bouwlawaai van het Bouwbesluit en raakvlakken op het gebied van de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit. 

Ze neemt deel aan de normcommissie Geluidwering in gebouwen en Thermische eigenschappen van gebouwen. Verder is ze betrokken bij de werkgroep gezondheid en energiezuinigheid van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en de Raad van Advies van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica.

Eugene

Eugène de Beer is senior projectmanager bij Peutz en lid van het managementteam Peutz Zoetermeer. Eugène heeft ruim 30 jaar ervaring met diverse complexe omgevingsgeluid vraagstukken en heeft zich tot in detail bekwaamd in de geluidaspecten van de Omgevingswet. Zo heeft hij o.a. het onderbouwend onderzoek uitgevoerd voor de nieuwe grenswaarden voor het maximale geluidniveau onder de Omgevingswet, de technische uitwerking van Aanvullingsregeling geluid (Areg) verzorgd en de Meet- en rekenmethode geluid industrie opgesteld.

Eugène is ook Manager van SONOR Kalibratie BV, secretaris van SKB en maakt deel uit van de werkgroep geluid VNO-NCW, werkgroep Geluidmodellering en werkgroep Akoestiek NEN-ISO commissie.

GJ Verbaan

Gertjan Verbaan werkt al lange tijd bij DGMR. Als Senior Adviseur gaat hij uitdagende projecten aan, waarbij hij graag zijn kennis deelt in het ontwerpteam.

Dit doet Gertjan in de breedte over Bouwfysica & Duurzaamheid en in de diepte met daglicht en geluidluw ontwerpen. Hij houdt hier altijd oog voor teamwork, maatwerk en innovaties zoals bijvoorbeeld parametrisch ontwerpen.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Leden NVBV Gratis
Medewerkers van sponsoren NVBV € 15,00
Niet leden € 20,00
Studenten Gratis

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW. 

Aanmelden
Gebruik maken van de voordelen voor leden en sponsoren? Word lid 

Meer informatie
Marieke Rouvoet, Coördinator Evenementen
M 06-11241291| E activiteiten@nvbv.org

Sluiten