Over Lezingenbijeenkomst NAG - “Akoestiek in de openbare ruimte”

Lezingenbijeenkomst NAG - “Akoestiek in de openbare ruimte”

Onder dit thema organiseren NAG en NVBV de tweede bijeenkomst over het onderwerp “Akoestiek in de (openbare) ruimte”. Een jaar geleden was deel 1 van het tweeluik via het NVBV gepresenteerd met betrekking op de openbare binnenruimte. In de lezing op 12 oktober, deel 2 van het tweeluik, ligt de nadruk op akoestiek in de buitenruimte.

Soundscape en de beleving van het geluid zijn onder andere de thema’s die aan bod komen tijdens de lezingen dag. We sluiten de dag af met een gezamenlijke excursie oftewel een “soundwalk” door Amsterdam waarbij luisteren de rode draad is.

Aanmelden is niet meer mogelijk

Programma

10.00 - 10.30 Inloop
10.30 - 11.15 

Geluidbeleving vanuit audiologisch perspectief. Jan de Laat

11.15 – 12.00  Audio-visual (a)synchrony perception & VR. Victoria Korshunova-Fucci
12.00 – 13.00  Lunch
13.00 – 13.45 

Akoestische ecologie in stedelijke openbare ruimtes, door Marcel Cobussen 

13.45 – 14.30 Soundscapes & de sociologische wereld van geluid. Merel Ursem
14.30 - 15.15 Geluid in de openbare ruimte. Michiel Huijsman
15.15 - 15.30 Korte pauze en verzamelen voor de excursie.
15.30 - 16.30 Start Soundwalk
16.30 - 17.30 Borrel 


ABSTRACTS LEZINGEN

Audio-visual (a)synchrony perception & VR, door PhD Candidate, Victoria Korshunova-Fucci
"Don't you wonder sometimes about sound and vision?" (David Bowie, 1977)

During this lecture you will be shortly introduced into the world of audio-visual (AV) perception and virtual reality. Specifically, we will deep dive in the phenomena of (a)synchrony perception in several variations such as McGurk effect, ventriloquism, and distance compensation mechanisms. In addition, we will explore how AV (a)synchrony perception research is connected to the VR technology.

Soundscapes & de sociologische wereld van geluid, door Merel Ursem (Sound Appraisal)
Geluid wordt vanuit allerlei invalshoeken en disciplines bestudeerd, met de akoestiek als koploper. Maar de sociale wereld van geluid blijft vaak onderbelicht, ondanks de immense invloed van geluid op ons dagelijks leven. Hoewel er met de opkomst van de soundscapes benadering nu wel een verschuiving plaatsvindt, valt er nog veel te ontdekken over de sociale context en beleving van geluid. In deze lezing vertel ik over de sociologische blik op geluidsbeleving en hoe onze geluidservaringen altijd in relatie staan tot de wereld om ons heen en wat we daaraan hebben om geluidsbeleving te verbeteren.

Akoestische ecologie in stedelijke openbare ruimtes, door Marcel Cobussen (Universiteit van Leiden)
Naast de opvatting dat een stad bestaat uit een aantal min of meer permanente en stabiele elementen als gebouwen, wegen en parken kan een stad ook gezien worden als een complex netwerk van sociale, culturele, politieke, economische en vele andere actoren die onderling met elkaar verbonden zijn. In het verlengde hiervan kan akoestische ecologie opgevat worden als het onderzoek naar geluid in relatie tot een stedelijke samenleving.  

In mijn presentatie wil ik twee stellingen naar voren brengen: (a) geluid is geen vooraf bepaald gegeven; (b) luisteren is niet voorbehouden aan levende wezens. De vraag is wat de mogelijke consequenties van deze stellingen zijn voor het denken over akoestiek in stedelijke ruimtes. 

Sluiten