2023/1

Voorwoord

In een tijd van economische en energetische onzekerheid heeft u in ieder geval één zekerheid, het NVBV magazine blijft u ontvangen. Ik ben, denk ik net als vele andere lezers, de afgelopen tijd kritisch gaan kijken naar de
BENG 2 van ons (nieuwe oude) huis. Zo zijn we in de BENG 1 bezig geweest met vloer- en spouwisolatie, HR++ glas en kierdichting. Ook hebben we in de BENG 3 ons aandeel hernieuwbare energie verhoogd met zonnepanelen.
Toch leuk om daar in de praktijk mee bezig te zijn! Tot slot is de CV-installatie waterzijdig ingeregeld om het binnenklimaat te verbeteren en extra energie te besparen. Ik heb hiervoor geen parametrisch model opgezet, zoals Congrui Zha dat heeft gedaan in zijn artikel over het parametrisch ontwerpen van een beter binnenklimaat. Wellicht is dat iets voor de volgende keer! Dit nummer heeft weer een mooi aanbod met artikelen, met als leidraad parametrisch ontwerpen. Zo is er een opiniestuk waarbij het de klassieke vorm van adviseren wordt vergeleken met parametrisch ontwerpen. Daarnaast een artikel over een fenomeen waarbij zonlicht ongewenst leidt tot extreme temperaturen
wat geparkeerde auto’s doet smelten. Hierbij wordt ook de meerwaarde van parametrisch ontwerpen toegelicht. Tot slot hebben we een artikel waarbij parametrisch ontwerpen tegen het licht wordt gehouden door Tom Haartsen. Veel leesplezier gewenst!
Tom Scholten

Artikelen

Bierviltjes versus parametrisch model: concurrenten of onafscheidelijk duo?
ir. H. Versteeg, ing. S.G. Tilma, LBP|SIGHT
Parametrisch ontwerp voor een beter binnenklimaat
C. Zha MSc, DWA
Bundeling van zonlicht door gekromde gevels
dr. ir. H.R. Schipper, TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, dr. E. Brembilla, TU Delft Faculteit Bouwkunde
Heilige graal van kunstmatige intelligentie ook voor bouwkundig ontwerpen?
ir. T.J. Haartsen, Climatic Design Consult, Nijmegen

Kennisbank toegang

Bekijk alle artikelen in de kennisbank. De kennisbank is alleen toegankelijk voor leden. 
Bent u lid maar is de kennisbank niet zichtbaar? Zorg dat u ingelogd bent.

Bekijk de kennisbank

Sluiten