2019/1

Vanaf het huidige nummer, wat u zojuist heeft opengeslagen, mag ik het stokje van Mike overnemen als hoofdredacteur van het vakblad Bouwfysica. Een rol die ik graag op me neem. Het zijn van redactielid heeft me in korte tijd veel bijgebracht over ontwikkelingen in de markt en actuele onderwerpen met betrekking tot de energetische kwaliteit van de gebouwde omgeving waarin we leven. Specifiek de woningvoorraad heeft in 2018 een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen prijstechnisch maar ook de energievoorziening van de huizen waarin we leven is sterk veranderd. Denk aan de oplevering van de eerste gasloze woningbouwprojecten en de introductie van de BENG als opvolger van de EPC.

Sommige mensen nemen het heft in eigen hand en bouwen hun eigen huis, zo ook Bas Hasselaar (DGMR) die in een artikel vertelt hoe hij zijn eigen huis heeft gebouwd die energetisch als voorbeeld en inspiratie moet kunnen dien voor andere opdrachtgevers en initiatiefnemers. In aansluiting hierop, meer toegespitst op de bestaande vastgoedvoorraad schrijft Antonin van Bree (Bouwdynamica) hoe het toepassen van een techniek die laagwaardige warmte in de gebouwschil toevoert het energieverbruik kan verminderen. Een interessante theorie, die een positieve invloed kan hebben op het welzijn van de gebruikers van een gebouw. Wellicht kan deze alternatieve manier van verwarmen een uitkomst bieden aan het tegengaan van droge ogen, een onderwerp dat Mirjam van Tilborg behandeld in haar artikel in het vakblad.

Tot slot, in navolging op de verscherpte eisen die BENG ten opzichte van EPC met zich meebrengt voor de nieuwbouw ontstaat een groter wordend besef om ook de bestaande vastgoedvoorraad te verduurzamen. Maar hoe bepaal je nu omvang van de noodzakelijke maatregelen en na realisatie de effectiviteit ervan? Dat is een onderwerp waar Twan Rovers (e.a.) aandacht aan besteden in hun artikel over de In-Situ prestatiebepaling van de gebouwschil. Kortom een nummer met de nadruk op energie(prestatie). Veel leesplezier gewenst!

Artikelen

Active House Erasmushove 
dr. ir. B.L.H. (Bas) Hasselaar | DGMR Den Haag

In-Situ prestatiebepaling van de gebouwschil | De Co-Heating methode
ir. T.J.H. Rovers PDEng | PDEng - dr. ir. C. (Christian) Struck - ing. J.A.N. (Jeroen) van ’t Ende | Saxion Hogeschool - ing. P.V. (Pascal) ten Berge | Woningcorporatie Domijn, Enschede

Warm-bouwen, een alternatief voor thermische isolatiematerialen
ir. A. G. (Antonin) van de Bree | Bouwdynamica, Utrecht

Aandacht voor droge ogenproblematiek in kantooromgevingen
M.A. (Mirjam) van Tilborg MSc Phd | Hogeschool Utrecht

Well voor Frisse Scholen
ir. T.C. (Tim) Beuker | BBA Binnenmilieu, Den Haag - ir. F. (Froukje) van Dijken | BBA Binnenmilieu, Den Haag - ing. A.W.N. (Antwan) van Haaren | DGMR, Arnhem

Kennisbank toegang

Bekijk alle artikelen in de kennisbank. De kennisbank is alleen toegankelijk voor leden. 
Bent u lid maar is de kennisbank niet zichtbaar? Zorg dat u ingelogd bent.

Bekijk de kennisbank

Sluiten