2018/3

De laatste maanden van het jaar worden bij velen gekenmerkt door een volle agenda. Afgelopen jaar mogelijk in het bijzonder doordat naast de groei van onze economie, ook maatschappelijke vraagstukken rondom o.a. klimaatverandering en de woningvoorraad scherp op de politieke agenda staan. Door de bijna onlosmakelijke relatie met ons werkveld lijkt dit alles te leiden tot een ware epidemie van volle agenda’s. De vacatures in de bouwsector waren in het tweede kwartaal het hoogste in bijna tien jaar. Gelukkig heeft u bij het ter hand nemen van dit vakblad even de tijd voor rust gevonden. In dit blad komen enkele mooie thema’s ter sprake. Zo zal worden ingegaan op onderwerpen als machine learning, dynamische isolatie, windenergie in de gebouwde omgeving, de studiereis van Mollier en een parametrisch ontwerpproces.

Misschien kunnen we met de opkomst van een geautomatiseerd parametrische ontwerp- proces en machine learning de druk op onze agenda’s dit jaar wel wat verminderen. Met de benen op tafel terwijl ‘de computer het optimale ontwerp uitdoktert’. Een aardige gedachte misschien, maar zeker niet de aanleiding of bedoeling van deze opkomst zoals in het artikelen hieromtrent zal worden weergegeven.

Met het onstuimige winterse weer denkt u net als ik misschien ook even terug aan de afgelopen zomer, waarbij hittegolven elkaar opvolgden, met als gevolg dat de mobiele ‘huis en tuin’ airco’s waren uitverkocht bij de grote webwinkels. Misschien dat dynamische isolatie een andere invulling geeft bij dit vraagstuk. De koude harde wind geeft ook aanleiding om na te denken over de opwekking van windenergie in de gebouwde omgeving. Over deze onderwerpen kunt u meer lezen in dit nummer.

Kortom, we zijn als redactie trots op wederom een mooie uitgave van NVBV vakblad en willen alle auteurs bedanken voor de bijdrage die ze, ondanks de volle agenda’s, hebben kunnen leveren.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier!

Artikelen

Integratie van parametrisch ontwerp en klimaatsimulaties voor een prestatiegericht ontwerpproces 
J. (Jamal) van Kastel MSc | Royal HaskoningDHV, Rotterdam

Verkennende analyse van het windenergiepotentieel in de gebouwde omgeving in Nederland 
prof. dr. ir. B.J.E. (Bert) Blocken,TU Eindhoven, KU Leuven | A. (Adolrahim) Rezazeoja MSc, TU Eindhoven | dr. H. (Hamid) Montazeri , TU Eindhoven, KU Leuven

Dynamische isolatie – de oplossing voor het beperken van energievraag met behoud van zomercomfort? 
ir. S.J.M. (Stefan) Koenders, TU Eindhoven | prof. dir. ir. J.L.M. (Jan) Hensen, TU Eindhoven | dr. ir. R.G.C.M. (Roel) Loonen, TU Eindhoven

Introductie in machine learning en data science voor toepassing binnen de bouwfysica 
dr. ir. R.J. (Robbert-Jan) Dikken, Peutz bv, Zoetermeer

S.V.B.P.S. Mollier bezoekt de Lightfair 2018 in Chicago 
ing. G.J. (Gert-Jan) Braun | ir. N.A.J. (Nick) Tenbült | ing. Y.J.C. (Youri) van de Ven | D. (Daria) Zendri BSc, TU Eindhoven

Rethinking comfort – overview from the Windsor Conference 2018 
dr. ir. M. (Marije) te Kulve, BBA Binnenmilieu | dr. ir. A. (Atze) Boerstra, BBA Binnenmilieu

Kennisbank toegang

Bekijk alle artikelen in de kennisbank. De kennisbank is alleen toegankelijk voor leden. 
Bent u lid maar is de kennisbank niet zichtbaar? Zorg dat u ingelogd bent.

Bekijk de kennisbank

Sluiten