2018/2

Circulair bouwen

De term neigt naar een synergetische benadering van de hedendaagse duurzame bouw. Iedereen wil eraan. Alle neuzen staan de kant op van het ‘C2C 2.0’. Wezenlijk geldt steeds weer hetzelfde credo als eerdere duurzame concepten, met de bekende trias energetica, materia, ecologica etc., maar het lijkt erop dat deze ronde als breedst gedragen wordt. Houdt deze term het wel tot 2050? Dit jaartal wordt in elk geval gezien als dé deadline voor duurzaam, klimaatneutraal, energieneutraal, CO2 neutraal, biobased, ecologisch en nu dus ook circulair binnen alle doelen, richtlijnen, agenda’s, perspectieven en routekaarten. Op weg naar een (vul hier de term in) 2050!

Welnu, is de essentie van circulair bouwen wezenlijk vernieuwend? De impact op bouwend Nederland, zo scrollend langs bijvoorbeeld de vele whitepapers die hierover gaan, lijkt in elk geval al groter dan het C2C van Braungart en McDonough. En veel eerder nog wees Kenneth Boulding ons er al op dat “de mensheid zijn plek dient te vinden in een circulair ecologisch systeem dat in staat is om continue reproductie
van materie te behalen.” (uit: The economics of the coming spaceship earth, Boulding, 1966).

Zo ook voor het blad Bouwfysica, met in dit nummer niet zozeer een antwoord op bovenstaande vragen, maar zeker wel een bouwfysische visie en breed scala aan toepassingsgebieden binnen de circulaire bouw.

Artikelen

Circulariteit geen luchtfietserij maar concreet meetbaar 
ir. D.A.F. (David) Anink, ir J.P. (John) Mak, ir J.P. (John) Mak | stichting W/E adviseurs ; ir S.J.B. (Stef) Voermans, ir E.A. (Emmely) de Kruijff | Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag

De circulariteitsprestatie van isolatiematerialen 
ir. A.E (Annebeth) Muntinga, ABT b.v., vestiging Delft

Detailleren van een circulair gebouw 
ing. J. (Jitse) Pijlman, ir. C. W. M. (Kitty) Huijbers | Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.,

Circulair materiaal bestaat niet, circulaire toepassing wel 
ir. T.M.C. (Cédrique) Steenkamer, ir. J. (Janneke) van der Weerd, ing. J.B. (Jeannette) Levels-Vermeer | LBP|SIGHT

Op naar de Top 
prof. ir. E. (Elphi) Nelissen | TU/e, Faculteit Bouwkunde ; ir. H. (Hans) Korbee | RVO.nl

Kennisbank toegang

Bekijk alle artikelen in de kennisbank. De kennisbank is alleen toegankelijk voor leden. 
Bent u lid maar is de kennisbank niet zichtbaar? Zorg dat u ingelogd bent.

Bekijk de kennisbank

Sluiten