2016/2

Energie, een uitgekauwd onderwerp? Welnee, er zijn nog zoveel ontwikkelingen en innovaties gaande, dat we het de moeite waard vonden er weer een themanummer aan te wijden. En dat er veel gebeurt, bleek uit het aantal artikelen dat we binnen kregen. Van een afstudeeronderwerp waarin de werkelijkheid wordt vergeleken met simulaties, tot een doorkijkje naar de BENG-eisen die er aan zitten te komen. Van de wetenschappelijke onderzoeken over het gebruikersgedrag en energieprestatie, tot de toepassing van duurzame energie in datacenters. De vraag die wij gesteld hebben aan de auteurs is de relatie te leggen met de bouwfysica, wat betekent dit voor ons vakgebied? Dit komt in de artikelen op verschillende wijzen aan bod.

Artikelen

Het Vlaamse E-peil vs de Nederlandse Energieprestatie 
ir. R.M. Cloquet, ir. M. de Bruin | Royal Haskoning DHV, Eindhoven

IEA EBC Annex 66: Definition and simulation of occupant behavior in buildings 
ir. P.J.M. Op 't Veld | Huygen Ingenieurs & Adviseurs Maastricht. ir. A. van der Aa | ABT, Delft

Het energiegebruik van gebouwen berekenen met Sefaira 
ing. G. van Middendorp | TU/e, master Building Physics and Services, ing. J. Verschoor | LBP|SIGHT Nieuwegein

Natuurlijke ventilatie voor vrije koeling | kort overzicht van de stand van zaken 
dr.ir. M.G.L.C. Loomans, prof.dir.ir. J.L.M. Hensen | Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven

Ontwerp wordt (weer) belangrijk 
ing. A.F. Kruithofe, ing. T.G. Haytink, ir. H.J.J. Valk | Nieman Raadgevende Ingenieurs, Zwolle

Modelica for design of building and district energy systems 
J.I. Torrens, L. Xu Msc, prof.dr.ir. J.L.M. Hensen | Eindhoven University of Technology

RENEWIT | Geavanceerde concepten en tools voor efficiënte integratie van duurzame energie in datacenters 
ir. B. Beerens | Deerns Nederland BV, Eindhoven, M.B. Timmerman MSc | Deerns Nederland BV, Nijmegen

Het betrouwbaar bepalen van de energieprestatie van gebouwen gebaseerd op full-scale dynamische metingen 
dr.ir. A.W.M. van Schijndel, ir. R.P. Kramer| Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, unit Building Physics and Services

Kennisbank toegang

Bekijk alle artikelen in de kennisbank. De kennisbank is alleen toegankelijk voor leden. 
Bent u lid maar is de kennisbank niet zichtbaar? Zorg dat u ingelogd bent.

Bekijk de kennisbank

Sluiten