Webinar 'Het Gezonde tafelgesprek'

Gezondheid, comfort en de rol van de bouwfysicus

In het gezonde tafelgesprek op 7 oktober gingen we met gasten van binnen en buiten de bouwwereld in gesprek over het onderscheid tussen gezondheid en comfort. En gingen we op op zoek naar de rol die de bouwfysicus hierin speelt.

Machteld Huber nam ons mee met haar ‘spinnenweb’ in een integrale kijk op gezondheid. Iris Bakker sprak zich uit om gebouwen humaner te maken. De hoogleraren van de TUDelft, Thijs Asselbergs en Atze Boerstra, schenen hun licht over de huidige bouwpraktijk in dit kader. In het gezonde tafelgesprek stonden we onder andere stil bij voor welk percentage gebouwen (denk aan klimaatbeheersing, materiaalgebruik) bepalend zijn binnen het totale welbevinden van mensen. En ook of er meer wettelijke regelgeving voor nodig is.

Kijk en lees terug

Heb je het webinar gemist of wil je de presentaties graag even terugzien? Dat kan! Bekijk hier de volledige webinar.

De presentaties van de sprekers zijn in PDF terug te lezen via de links hieronder:

Sluiten