Workshop Kennisontwikkeling in Nederland en Vlaanderen

13 oktober j.l. vond in het Felix Pakhuis in Antwerpen de Workshop ‘Bouwfysische kennisontwikkeling in Nederland en Vlaanderen’ plaats. Op persoonlijke uitnodiging waren ongeveer 50 deelnemers uit een doorsnede van het vakgebied uit beide landen aanwezig. Met elkaar werd in een open, transparante en persoonlijke sfeer gesproken over de kennis die we over de landsgrenzen heen met elkaar kunnen delen. Een van de lezingen ging nader in op het feit dat afwisseling van comfort en discomfort goed zijn voor de gezondheid.

Ad van der Aa, voorzitter van de NVBV, opent de dag met een terugblik op de geschiedenis van bouwfysica. In 1936 is voor het eerst een boek verschenen over het vak Bouwfysica. Koen Limperg schrijf over een aantal ‘merkwaardigheden’: slechte isolatie zorgt voor vocht in een gebouw, vocht is een van de grootste uitdagingen en de architect heeft nog te weinig verstand van bouwfysica. Er zou een program moeten komen en de bouwfysica zou het voortouw moeten nemen. De vraag is of we inmiddels, 80 jaar later, een stap verder zijn.

In vier modulen kwamen onderwerpen als energie(transitie), gezondheid vs comfort, regelgeving en simulatiemodellen aan de orde. Er werd gekeken zowel vanuit de onderzoekbehoefte, de pratijk, de normalisatie en wet- en regelgeving naar de brede onderwerpen die het vakgebied Bouwfysica inhoudt.

Het doel van de dag was kijken of er behoefte is aan een (kennis)vereniging en netwerk als de NVBV in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast willen we de kansen verkennen om dit verder uit te werken en vragen of er vrijwilligers zijn die hieraan vorm willen geven.

Na een succesvolle dag sloot Filip Descamps, Peutz Diadalos Belgie, de dag af met de conclusie dat er nog veel uit te leren valt van elkaar, er nog voldoende onderwerpen zijn om nader uitgewerkt te worden en dat een integrale benadering nog vaak genoeg niet aan de orde is.

Alle aanwezigen waren van mening dat de behoefte om verder te gaan als Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging er zeker is, maar dat het zaak is om samen te werken met de Expertgroep Gebouw, waarin het vroegere Genootschap Bouwfysica van KVIV is opgegaan. In België is de verhouding tussen het aantal mensen dat bouwfysica als specialisme heeft en mensen die vanuit een ander deel van de ontwerp- en bouwwereld bij bouwfysica is betrokken anders dan in Nederland. Met name deze laatste groep is groot en veel mensen uit deze groep zijn lid van de Expertgroep Gebouw. Het is niet zinnig te proberen deze mensen naar de NVBV te trekken, maar samen met KVIV/IENET/GEBOUW activiteiten ontwikkelen of mogelijk zelfs een gecombineerd lidmaatschap mogelijk maken lijkt een goede optie.

Ook samenwerken met nog andere verenigingen ligt voor de hand. Afgesproken is dat zowel in België als Nederland geïnventariseerd zal worden om welke verenigingen het kan gaan.

Een uitgebreider verslag van deze dag en een meer inhoudelijke toelichting op de presentaties zult u in het blad Bouwfysica vinden. Wilt u meepraten over deze ontwikkelingen, meldt u dan aan op de besloten Linkedin groep van de NVBV.

Presentaties Workshop ‘Bouwfysische kennisontwikkeling in Nederland en Vlaanderen’

MODULE 1: Geavanceerde bouwfysische simulatie – en Meettechnieken

Concrete toepassingen – door Friedl Decock, Daidalos
Geavanceerd simulaties: verder kijken dan de normen als richtlijn – Jaap Wiedenhoff, ABT

MODULE 2: Universitair onderzoek en internationale onderzoeksprogramma’s in verband met bouwfysica

Volgende generatie rekenmodellen voor energiesimulaties in stedelijke omgevingen – Dirk Saelens, KU Leuven
Comfortabel, gezond én energiezuinig. Kan dat? – Wouter van Marken Lichtenbelt, U Maastricht

MODULE 3: De rol van bouwfysica in geavanceerde bouw – en infrastructuurprojecten

Ontwerp en uitvoering van GEOTABS – Wim Boydens, studiebureau Boydens/ Ugent
Energiesprongprojecten onder de loep’ – Wouter Borsboom, TNO

MODULE 4: Regelgeving en normalisatie in verband met bouwfysica

Aanpak van akoestische prestaties en de Belgische/Vlaamse context – Bart Ingelaere, WTCB
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – Harry Nieman, IBK

Sluiten