Terugblik Studiedag Hybride ventilatie & excursie Rijnstraat 8

Op woensdag 8 mei organiseerden de TVVL en NVBV gezamenlijk de studiemiddag “Hybride ventilatie”. Deze middag vond plaats aan de Rijnstraat 8 te Den Haag, bij velen ook wel bekend als het “VROM” gebouw. Kenmerkend voor en bijzonder aan dit gebouw zijn de grote serres waar kantoorruimten op uitkijken en die gebruikt worden in het ventilatieconcept. Het programma bestond uit een aantal interessante presentaties en een rondleiding door het gebouw.

Jeroen van Wingerde (FMHaaglanden BZK) startte met een korte geschiedenis van het “VROM” gebouw, het proces dat voorafging aan de renovatie en de ervaringen van in het huidige gebouw. Hierna volgde Peter van den Engel (Deerns/TU Delft) met een lezing over de hybride ventilatiesystemen waarin diverse aspecten naar voren kwamen aan de hand van (inter)nationale voorbeelden. Emmely de Kruijf (Kenniscoördinator Bouwfysica, Rijksvastgoedbedrijf) ging in op de uitgangspunten die het RVB hanteert voor ventilatie van de Rijksgebouwen. Tot slot vertelde Paul van Bergen (DGMR, bouwfysisch adviseur renovatie) over de aanbesteding van het DBFMO-project en de impact op de ontwerp. Ook legde hij uit welke ontwerp oplossingen ten grondslag liggen aan de energieprestatie, circulair materiaalgebruik en de milieukosten.

De PDF’s van de presentatie zijn hier te downloaden:

Sluiten