De wereld heeft te maken met de Covid-19 pandemie en voorlopig zullen we daar rekening mee moeten blijven houden, ook in onze gebouwen. Om de risico’s te beperken moeten we het klimaatbeheerbeheer, vooral luchtkwaliteitstechnisch, daarop inrichten. Welke maatregelen voor de gebouwinstallaties genomen kunnen worden en waarom wordt in dit webinar toegelicht. Dit natuurlijk ook met het oog op de langzame terugkeer naar een situatie waarbij utiliteitsgebouwen weer (deels) gebruikt gaan worden. Op donderdag 7 mei organiseert ISIAQ.nl samen met TVVL een webinar over Covid 19 en de gebouwde omgeving.

Voor meer informatie en aanmelding ga naar de website van TVVL.
Deelname aan de webinar is gratis.

Programma 

11.00 uur Opening en introductie van het webinar door moderator
Marcel Loomans
11.05 uur De kenmerken van het SARS-CoV-2 virus en zijn transmissieroutes. Wat weten we en waar moeten we in gebouwen rekening mee houden
Francesco Franchimon
11.25 uur Mogelijkheid tot vragen via chat (via moderator)
11.30 uur Welke maatregelen kunnen genomen worden om de mensen in onze gebouwen zo goed mogelijk te beschermen tegen infectie door het corona virus?
Atze Boerstra
11.45 uur Mogelijkheid tot vragen via chat (via moderator)
12.00 uur Afsluiting door Marcel Loomans