Op 20 juni 2013 zal de 5e Kennisdag Bouwfysica plaatsvinden, in het gebouw van de faculteit Bouwkunde (BK-City) van de TU Delft. Dit tweejaarlijkse hoogtepunt voor elke bouwfysicus wordt georganiseerd door de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV), dit jaar in samenwerking met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft (leerstoel Bouwfysica) en het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG).

Datum: 20 juni 2013
Locatie: faculteit Bouwkunde (BK-City) TU Delft
Folder: folder Kennisdag Bouwfysica 2013 – web.pdf

‘Bits, Bytes & Bouwfysica’

Het thema van dit jaar is ‘Bits, Bytes & Bouwfysica’. Binnen dit thema gaat het enerzijds om nieuwe mogelijkheden door digitalisering binnen de bouw(fysica)praktijk en anderzijds om interessante nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied of aangrenzende vakgebieden. Daarbij zal een onderverdeling worden gemaakt naar de ontwerpkant en de gebruikskant. In 18 presentaties in twee keer drie parallelsessies worden de ontwikkelingen binnen dit thema vanuit allerlei perspectieven belicht. Hoe verandert de werkwijze van de bouwfysicus door nieuwe digitale mogelijkheden? Wat betekent dit voor het ontwerpproces, de kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering, sturing, bewaking en monitoring tijdens de uitvoering? Hierbij kan gedacht worden aan BIM in relatie tot bouwfysica, tools zoals de uniforme maatlat en de E-calculator, brandsimulaties en monitoring van gebouwen; maar ook aan nieuwe inzichten op het gebied van de fysiologie van de mens en de gevolgen van deze inzichten voor het thermisch binnenklimaat en coulissendempers als open akoestische wanden binnen nieuwe werkplekconcepten

Keynote sprekers

Daarnaast mogen we dit jaar als keynote sprekers ontvangen Frank Bijdendijk – algemeen directeur woningbouwvereniging Stadgenoot -, Coert Zachariasse – CEO van Delta Development Group – en Ad van Wijk – hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, directeur van de Green Campus Company en oprichter van Ecofys. Deze keynote lezingen zullen onder andere ingaan op de toekomst van het vak bouwfysica en de relatie tussen de bouwfysicus en de projectontwikkelaar.

Kees van der Linden prijs en handboek bouwfysica kantoren

Tot slot zal tijdens de dag ook de Kees-van-der-Linden prijs worden uitgereikt voor het beste artikel in het blad Bouwfysica van een afstudeerder van de afgelopen 2 jaar en zal een nieuwe versie worden gepresenteerd van het handboek bouwfysica voor kantoren.

Het belooft dus weer een interessante en sprankelende dag te worden!