Op dinsdag 24 september vindt het symposium Hybrid Ventilation plaats op de TU Delft.
Activiteit georganiseerd door Peter van den Engel (TU Delft) ism de TVVL.

Geavanceerde hybride ventilatie leidt tot grotere gebruikerstevredenheid en een lager energiegebruik, door afhankelijk van het tijdstip en het seizoen ramen open te zetten en de inzet van ventilator- en koelenergie te verminderen. Het beste resultaat wordt bereikt bij bouwfysisch intelligent ontworpen gevels, waarbij daglicht en zonnewarmte waar mogelijk bijdragen aan een beter binnenklimaat.

Stijl en expressie van gebouwen veranderen, waarbij soms wordt teruggegrepen naar inspiratie uit vroegere tijden. Zowel bij modern ogende gebouwen met veel glas, als massief ogende gebouwen is het mogelijk om op een bijna passieve manier een goed thermisch comfort te realiseren. Wel is dat eenvoudiger bij gevels met een afgewogen hoeveelheid glas. Een gebouw zelf hoort de voornaamste klimaatregelaar te zijn, installaties en regeltechniek hebben dan een ondersteunende functie. Een gebouw moet er dan niet alleen van buiten en van binnen uitdagend uitzien, maar ook door de gebruikers worden gewaardeerd.

Vanuit deze gedachte heeft TU Delft in samenwerking met TVVL een symposium met ervaren architecten en wetenschappers uit binnen- en buitenland opgezet. Het doel is om te onderzoeken hoe de ontwerppraktijk van de toekomst eruit zou kunnen zien.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

(Gezien het internationale karakter zijn alle lezingen tijdens dit symposium in het Engels)

13:00    Ontvangst/registratie

13:20    Opening door Jan Karel Mak (Deerns)

13:30    Acceptabele temperaturen voor mensen in natuurlijk geventileerde gebouwen
              Susan Roaf (Heriot-Watt Universiteit)    

             Gebruikersgedrag, comfort en energie
             Laure Itard (TU Delft)     

15:00    Pauze met koffie/thee

15:20    Ontwerp van de Energy Academy Europe
             Aldo Vos (BroekBakema)

             Herstel van natuurlijke elementen in de architectuur
              Alan Short (Universiteit Cambridge)        

16:50    Pauze met lichte maaltijd

17:40    Mogelijkheden hybride ventilatie (TVVL Expertgroep Klimaattechniek, project KT-26) 
             Michiel van Bruggen (De Energiemanager)

             Architectuur, hybride ventilatie en daglicht
              Peter van den Engel (TU Delft)   

19:10    Discussie geleid door Peter Luscuere (TU Delft), gevolgd door borrel

20:00    Sluiting symposium

 

Aanmelden & toegangsprijs
Voor de leden van BNA, NVBV en TVVL:  75 euro excl. BTW.
Niet-leden: 100 euro excl BTW.
Aanmelden kan via de website van de TVVL.