De activiteit is inmiddels vol. Wanneer u zich nog aanmeldt dan komt u op de reservelijst te staan.

Ventilatie van gebouwen is een hot item. Bij een goed geïsoleerd gebouw is de benodigde energie voor het opwarmen van de ventilatielucht veel meer dan het warmteverlies door de gebouwschil. Warmteterugwinning uit de ventilatielucht is daarom een “must”. Daarom wordt, ook voor woningen, vaak mechanische ventilatie (toe- en afvoer van lucht) toegepast. Maar is dat de enige mogelijkheid? Zijn er ook slimme combinaties van natuurlijke en mechanische ventilatie mogelijk? En welke rol vervullen de andere gebouweigenschappen, zoals thermische massa, zontoetreding wanneer je een hybride ventilatiesysteem wil toepassen? En hoe bereik je het best een goed, comfortabel en gezond binnenklimaat?

Wat is er logischer dan hieraan een aantal presentaties wijden in een gebouw dat zelf een goed voorbeeld is van hybride ventilatie; het “VROM” gebouw. Het recent gerenoveerde gebouw, in 1992 gebouwd als Ministerie van VROM, huisvest sinds 2017 onder andere de Ministeries van Buitenlandse zaken (BZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM).

Op woensdag 8 mei combineren we een studiemiddag over hybride ventilatie met een bezoek en rondleiding in het “VROM” gebouw, Rijstraat 8 te Den Haag. Na een viertal presentaties zal in subgroepen een rondgang door het gebouw plaatsvinden en tijdens de borrel na afloop kan alles nog eens nabesproken worden.

Datum: woensdag 8 mei
Tijd: 13:15 – 18:00 uur
Locatie: Rijnstraat 8, Den Haag
Kosten: Deze activiteit wordt georganiseerd voor alle leden van de NVBV en TVVL. Leden van de NVBV en TVVL hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 35,-. Als u hier verdere vragen over heeft kunt u contact opnemen met de NVBV activiteiten@nvbv.org (t.a.v. Marije te Kulve)

              

Programma

13.15: Ontvangst/koffie

13.45: Welkom

13.50: Het gebouw van “VROM” (10-15 min.) – Jeroen van Wingerde, FMHaaglanden – BZK

Korte geschiedenis van het “VROM” gebouw en met name wat is er allemaal aangepast met de renovatie.

14.05: Ontwikkeling (hybride) ventilatiesystemen (30-40 min.)- Peter van den Engel (Deerns/TU Delft)

Hoe ontwikkelen de ventilatiesystemen zich in Nederland en daarbuiten. Inspirerende voorbeelden van uitgevoerde gebouwen waarin zaken aan de orde komen zoals
– Gebouw als klimaatregelaar
– Persoonlijke beïnvloeding van de werkomgeving
– Adaptief vermogen van mensen
– Van natuurlijk naar mechanisch … en terug
– Behoefte afhankelijk ventileren
– Integratie natuurlijk – mechanisch, combinatie van voordelen
– Hybrid ventilation – a design guide

14.45: Uitgangspunten RVB voor ventilatie in Rijksgebouwen – voorbeelden (15-20 min.) – Emmely de Kruijff (Kenniscoördinator Bouwfysica, Rijksvastgoedbedrijf)

Wat zijn de uitgangspunten die het RVB hanteert voor ventilatie van gebouwen. Achtergronden en praktijkvoorbeelden.

15.05 pauze

15.30: Ventilatie en de duurzaamheid aspecten “Rijnstraat 8” gebouw; introductie rondleiding (wat is er te zien) (30-35 min.) – Paul van Bergen (DGMR, bouwfysisch adviseur renovatie)

De ingrijpende renovatie van het Rijnstraat 8 gebouw is het eindresultaat van een DBFMO-aanbesteding waarbij ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid de thema’s waren waarop de aanbesteding is gewonnen. Zo is de energieprestatie spectaculair verbeterd en is ontworpen op circulair materiaalgebruik en lage milieukosten. De oplossingen die hieraan ten grondslag liggen zullen worden toegelicht waarbij in het bijzonder zal worden ingegaan op de rol van serre’s binnen het functioneren van het gebouw.

16.10: Rondleiding door het gebouw

17.00: Borrel/napraten

18.00 Einde

Fotograaf bijgevoegde foto’s: Kick Smeets (bron RVB).

Aanmelden

De activiteit is inmiddels vol. Wanneer u zich nog aanmeldt dan komt u op de reservelijst te staan.

Persoonlijke gegevens

Lidmaatschap