De Bouwfysica Vereniging zet zich in voor het verspreiden van de kennis van de Bouwfysica en het bevorderen van de toepassing daarvan in de gebouwde omgeving als geheel bij het ontwerp, bouw en beheer. Het gaat daarbij om de volle breedte van het vak. Niet alleen de kwaliteit van constructies, maar vooral het functioneren van de gebouwen als geheel voor de mensen die er in werken of de processen die er in plaatsvinden. Dit betekent volle aandacht voor het binnenmilieu en ook voor de fysische aspecten van de omgeving.

De verenigingsleden zijn voornamelijk werkzaam bij bouwfysische adviesbureaus, universiteiten / hogescholen, architecten en gemeenten.

Naast de inzet van het bestuur en verschillende commissies zijn daarvoor financiële middelen nodig. De vereniging vergaart financiële middelen uit contributie, advertenties in het vakblad en sponsoring.

Wat krijgt u als u ons sponsort:

  • een vaste kleine advertentie (middenblad of achterblad) van alle sponsors in het bouwfysica blad
  • drie extra exemplaren van het bouwfysica blad voor uw bedrijf, instelling, vereniging of stichting
  • 25% korting voor al uw medewerkers/leden op de kennisdag en andere symposia georganiseerd door de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging
  • 10% korting op advertenties van vacatures in ons bouwfysica blad en gratis advertenties van vacatures op onze website.

Het jaarlijks sponsorbedrag is afhankelijk gesteld van de grootte van het bureau, bedrijf of instelling uitgedrukt in het aantal werknemers. De sponsoring wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging van het betreffende sponsor. De volgende bedragen gelden:

  • tot 10 werknemers € 300,–
  • tussen de 10 en 20 werknemers  € 500,–
  • tussen 20 en 100 werknemers  € 750,–
  • bij meer dan 100 werknemers  € 1250,–

Als vereniging willen we u bij voorbaat danken voor uw steun aan de inzet van het vrijwilligerswerk van onze leden. Het bestuur hecht grote waarde aan deze steun en hoort graag waarmee zij de belangen van onze sponsors nog beter kan behartigen.