‘IEA activities on energy in buildings and communities’

Op 11 juni vindt in Brussel het symposium ‘IEA activities on energy in buildings and communities’ plaats. Deze dag gaat in op de inhoud van de activiteiten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in gebouwen, dat zich richt op verminderen van het energiegebruik in de gebouwde omgeving en het reduceren van CO2-emissies.

Tijdens het symposium zal vanuit diverse perspectieven de context en de aanpak van het internationaal energie agentschap toegelicht worden, waarbij in het speciaal aandacht besteed zal worden aan de Belgische en Nederlandse context. Resultaten uit diverse annexen (projecten) worden gepresenteerd, waarbij onder andere energievoorzieningen op wijk en gebouw niveau, het binnenmilieu en de rol van de gebruiker aan bod komen. De dag wordt afgesloten met een interactieve discussie en borrel.

Het IEA Technology programma ‘Energie in gebouwen en Programma Gemeenschappen’ is de initiatiefnemer van het symposium. Het programma en de praktische organisatie zijn opgezet door de Belgische en Nederlandse vertegenwoordigers.

De doelgroep bestaat uit Belgische en Nederlandse professionelen en vertegenwoordigers van internationale organisaties gevestigd in Brussel.

De Nederlandse Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) en het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf zijn actief betrokken bij de organisatie van het symposium.

WTCB en NVBV leden zullen een gereduceerde toegangsprijs gelden.