Het vakgebied bouwfysica verliest een belangrijk persoon door het overlijden van

Renz van Luxemburg

Voorzitter van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging in de periode van 1998 tot 2004 en docent Zaalakoestiek van Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan het vakgebied en wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Bestuur en redactie NVBV,

Peter Erdtsieck, voorzitter
Marieke Nijland-Huinen, secretaris