2015/2

Deze tweede uitgave van 2015 staat in het teken van de 6e NVNV Kennisdag 2015 in Eindhoven. De Kennisdag sloot goed aan bij het internationale congres Healthy Buildings dat voorafgaand aan de Kennisdag ook in Eindhoven georganiseerd werd.


In deze uitgave zijn drie artikelen geschreven door sprekers op de Kennisdag opgenomen. Een vierde artikel dat is gewijd aan Healthy Buildings en de verschillende onderwerpen die daar aan bod zijn gekomen. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor een verslag van de Kennisdag zelf.

Artikelen

Na-isoleren van bestaande spouwmuren: bevindingen uit meetcampagnes 
prof.dr.ir. A. Janssens, ir. M. Delghust, ir. S. Beulque | Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent

Integrale beoordeling energie- en materiaalgebruik: D = E + M 
ir. G.J. Donze, drs. E.A. Alsema, ir. D.A.F. Anink, W/E adviseurs, TKI-KIEM

Healthy buildings Europe 2015 
ing. S.R. Kurvers, drs. J.L. Leijten, ir. A.K. Raue, ir. G.J. Thierauf

Sluiten