Inleiding – ir. A.C. (Kees) van der Linden – TU Delft & mede oprichter en eerste voorzitter NVBV -20 jaar bouwfysica; 00_vanderlinden_20jaarbouwfysica

Sessie A: Energie – Beleid

A1 – ir. Yvonne Tieleman (Provicie Gelderland) en ir. Janny Stevens (W/E adviseurs), Gezonde en zuinige scholen in Gelderland; a1_stevens_en_tieleman_gezonden_en_zuinige_scholen_in_gelderland

A2 – drs. Frans Versteeg (PeGO – Innovatiewerkgroep), Naar energieneutrale Gebouwde Omgeving; a2_versteeg_naar_energieneutrale_gebouwde_omgeving

A3 – ir. Herman Eijdems en ir. Arnout Baak (Rijksgebouwendienst), Duurzaamheid 2020 – Rijksbeleid en de voorbeeldrol van de Rijksgebouwendienst; a3_eijdems_en_baak_duurzaamheid_rgd

Sessie B: Gezondheid

B1 – ir. Henk Versteeg (Lichtveld Buis & Partners), Meten is weten – Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven; b1_versteeg_meten_is_weten

B2 –

B3 – ir. Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu), Nieuw binnenmilieuprofiel – uitbreiding op het energielabel; b3_boerstra_nieuw_binnenmilieuprofiel

Sessie C: Brandveiligheid

C1 – prof. ir. Kees van Weeren (TU Delft) , Case study: Faculteit Bouwkunde; c1_vanweeren_brand_faculteit_bouwkunde

C2 –

C3 – drs. Paul van Soomeren (DSP-groep /bestuurslid SVOB), Menselijk vluchtgedrag uit gebouwen; c3_vansoomeren_menselijk_vluchtgedrag

Sessie D: Energie: Techniek en praktijk

D1 –

D2 –

D3 – ir. Janneke Evers (TU Eindhoven / Adviesburo Nieman), Robuustheid van klimatiseringsconcepten voor klimaatvariaties;  d3_evers_robuustheid_klimaatvariaties

D4 – ir. Marc Ammerlaan (Gemeente Amersfoort), Gelijkwaardigheid in de EPW; d4_ammerlaan_gelijkwaardigheid_epw

Sessie E: Stedenbouwfysica

E1 –

E2 – BuildDesk_bouwfysicadag_140509_LKleerekoper_2.pdf

E3 – dr. ir. Andy van den Dobbelsteen (TU Delft), Exergie en ruimtelijke plannning; e3_vandendobbelsteen_exergie

Sessie F: Duurzaamheid

F1 – ir. Paul van Bergen (DGMR), Duurzaamheid door de bril van een bouwfysisch adviseur; f1_vanbergen_duurzaamheid_vlgns_bouwfysisch_adviseur

F2 – ir. Geurt Donze en drs. Marit Béguin (W/E adviseurs), Materialen, een blinde vlek in klimaatbeleid?; f2_donze_en_beguin_materialen_blinke_vlek

F3 – ir. Dennis Hauer (Royal Haskoning Architecten), Cradle 2 Architecture; f3_hauer_cradle2architecture