Dit eerste nummer van ‘BOUWFYSICA’ begint met een verklaring van de beoogde doelstellingen en inhoud van het blad. De publikatie van ‘BOUWFYSICA’ is een onderdeel van het publikatiebeleid van de Bouwfysica Vereniging, welke direct kan worden afgeleid uit de twee hoofddoelstellingen van de vereniging: 1. Het zorgdragen voor de verspreiding van de bouwfysische kennis in […]