Bouwfysica blad

04-1990

Meer inhoud, nieuwe omslag Met ingang van dit nummer van Bouwfysica is de omslag aangepast aan de nieuwe door het bestuur vastgestelde huisstijl van de Bouwfysica Vereniging. Ook wat betreft omvang en inhoud van Bouwfysica voldoet dit nummer grotendeels aan de wensen van de redactie. Verdere groei in omvang (en kwaliteit) wordt voornamelijk bepaald door […]

Bouwfysica blad

02-1990

Ten opzichte van het positief ontvangen eerste nummer van ‘Bouwfysica’ zijn alweer een aantal wijzigingen in dit nieuwe nummer doorgevoerd. Ten eerste is de redactie gewijzigd. Deze bestaat nu uit G. Donze, E. H. Tumbuan, G. Vermeir, H. B. de Waal en A. M. S. Weersink. De rubriek ‘verschenen publikaties’ verdwijnt in de huidige vorm, […]

Bouwfysica blad

01-1990

Dit eerste nummer van ‘BOUWFYSICA’ begint met een verklaring van de beoogde doelstellingen en inhoud van het blad. De publikatie van ‘BOUWFYSICA’ is een onderdeel van het publikatiebeleid van de Bouwfysica Vereniging, welke direct kan worden afgeleid uit de twee hoofddoelstellingen van de vereniging: 1. Het zorgdragen voor de verspreiding van de bouwfysische kennis in […]