Bouwfysica blad

04-1991

Jaargang 1992 De redactie van Bouwfysica heeft in samenspraak met het bestuur van de Bouwfysica Vereniging besloten Bouwfysica een bredere opzet te geven. Niet alleen wetenschappelijke artikelen maar ook meer praktijkgerichte artikelen, welke leesbaar zijn voor de gehele bouwwereld, van architecten, projectontwikkelaars en aannemers tot medewerkers bij de woningcorporaties en installatieadviseurs, zullen worden geplaatst. Ter […]

Bouwfysica blad

03-1991

Gebouwsimulatiepakketten Reeds lange tijd is de bouwfysische en installatietechnische advieswereld gewend aan het gebruik van thermische rekenprogramma’s. De huidige generatie simulatieprogramma’s, waarvan in Nederland, vooral ESP, BFEP en ook het nog recent ontwikkelde VA-114 worden gebruikt, zijn gezien hun zogenaamde monolitische structuur met meestal een geringe modulariteit, opgebouwd vanuit een inmiddels verouderd concept. Door de […]

Bouwfysica blad

02-1991

In dit nummer van Bouwfysica vindt u een aantal artikelen rondom het thema normering op het gebied van de bouwfysica. Ir. J. Uyttenbroeck en ir. E. Gerretsen gaan in op de ontwikkelingen binnen de Europese normering op respectievelijk thermisch/hygrisch/lichttechnisch en akoestisch gebied. Ir. P.J. van Luyk van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer […]

Bouwfysica blad

04-1990

Meer inhoud, nieuwe omslag Met ingang van dit nummer van Bouwfysica is de omslag aangepast aan de nieuwe door het bestuur vastgestelde huisstijl van de Bouwfysica Vereniging. Ook wat betreft omvang en inhoud van Bouwfysica voldoet dit nummer grotendeels aan de wensen van de redactie. Verdere groei in omvang (en kwaliteit) wordt voornamelijk bepaald door […]

bekijk de inhoud

Agenda

NVBV Kennisdag – De Circulaire Uitdaging
08/10/2020
Avans Hogeschool, Den Bosch (onder voorbehoud)