Bouwfysica blad

03-1993

Op twee fronten neemt het bestuur initiatieven om de vereniging verder vorm te geven, de vereniging sterker te laten leven: binnen de vereniging worden activiteiten voor de leden ge├»ntensiveerd, terwijl naar buiten toe de rol en positie van bouwfysici aan derden duidelijker zal worden gemaakt. De redactie haakt daarop in. Op verzoek van het bestuur […]

Bouwfysica blad

02-1993

De bouwfysicavereniging lijkt een nieuwe levensfase te betreden. Tijdens de jaarvergadering ontspon zich een levendige discussie over rol en positie van bouwfysici in de dagelijkse praktijk. Ook een ‘denktank’ van door het bestuur aangezochte leden boog zich over de toekomst van het vak. In dit nummer maken we melding van die discussies en we nodigen […]

Bouwfysica blad

01-1993

Oud en nieuw Voor mijn werk was ik onlangs in een verpleegtehuis. In een woonkamer zat een boel stil. Een man, gekanteld in zijn rolstoel (‘uhhh .. uhhh .. uhhh’) had er nog het zijne van te zeggen. Zelfs een vrouw die haar eten weigerde had er zin in. Ze weigerde triomfantelijk. Even verder een […]

Bouwfysica blad

03-1992

Na de nummers gewijd aan ‘Binnenmilieu en ventilatie’ en het ‘Bouwbesluit’ is ook het derde blad van dit jaar een themanummer. Zoals eerder aangekondigd publiceren we hier, volledig of in de vorm van een samenvatting, de teksten van de lezingen van het symposium d.d. 11 maart 1992 te Leuven. Onder de noemer ‘Meten versus rekenen […]