Bouwfysica blad

02-1991

In dit nummer van Bouwfysica vindt u een aantal artikelen rondom het thema normering op het gebied van de bouwfysica. Ir. J. Uyttenbroeck en ir. E. Gerretsen gaan in op de ontwikkelingen binnen de Europese normering op respectievelijk thermisch/hygrisch/lichttechnisch en akoestisch gebied. Ir. P.J. van Luyk van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer […]

Bouwfysica blad

04-1990

Meer inhoud, nieuwe omslag Met ingang van dit nummer van Bouwfysica is de omslag aangepast aan de nieuwe door het bestuur vastgestelde huisstijl van de Bouwfysica Vereniging. Ook wat betreft omvang en inhoud van Bouwfysica voldoet dit nummer grotendeels aan de wensen van de redactie. Verdere groei in omvang (en kwaliteit) wordt voornamelijk bepaald door […]

Bouwfysica blad

02-1990

Ten opzichte van het positief ontvangen eerste nummer van ‘Bouwfysica’ zijn alweer een aantal wijzigingen in dit nieuwe nummer doorgevoerd. Ten eerste is de redactie gewijzigd. Deze bestaat nu uit G. Donze, E. H. Tumbuan, G. Vermeir, H. B. de Waal en A. M. S. Weersink. De rubriek ‘verschenen publikaties’ verdwijnt in de huidige vorm, […]