Bouwfysica blad

03-1992

Na de nummers gewijd aan ‘Binnenmilieu en ventilatie’ en het ‘Bouwbesluit’ is ook het derde blad van dit jaar een themanummer. Zoals eerder aangekondigd publiceren we hier, volledig of in de vorm van een samenvatting, de teksten van de lezingen van het symposium d.d. 11 maart 1992 te Leuven. Onder de noemer ‘Meten versus rekenen […]

Bouwfysica blad

02-1992

Themanummer Bouwbesluit Eindelijk is het dan zover. Per 1 juli zal het Bouwbesluit in Nederland van kracht worden. Alhoewel het Bouwbesluit een mijlpaal kan worden genoemd, is het nog de vraag of dat een mijlpaal in de deregulering zal zijn. Voorzover het de teksten in het Bouwbesluit betreffen, wordt er aan eenduidigheid het nodige gewonnen. […]

Bouwfysica blad

04-1991

Jaargang 1992 De redactie van Bouwfysica heeft in samenspraak met het bestuur van de Bouwfysica Vereniging besloten Bouwfysica een bredere opzet te geven. Niet alleen wetenschappelijke artikelen maar ook meer praktijkgerichte artikelen, welke leesbaar zijn voor de gehele bouwwereld, van architecten, projectontwikkelaars en aannemers tot medewerkers bij de woningcorporaties en installatieadviseurs, zullen worden geplaatst. Ter […]