Het vakblad Bouwfysica verschijnt drie of vier keer per jaar en is inbegrepen bij het lidmaatschap van de NVBV. De redactie wordt gevormd door vakgenoten die vrijwillig hun bijdrage leveren aan het tot stand komen van een hoogwaardig blad.

Wij publiceren (semi-)wetenschappelijke artikelen die een link hebben met het vakgebied Bouwfysica. Interessante artikelen kunt u via de redactie aanleveren. In overleg met u kijken wij dan naar de mogelijkheden voor plaatsing.

Graag vragen wij u om bij het aanleveren van teksten voor het blad Bouwfysica rekening te houden met de Auteursinstructies.

Adverteren in ons blad is eveneens mogelijk. In de advertentietarieven zijn de mogelijkheden hiervoor opgenomen.

Artikelen geschreven door afstudeerders dingen automatisch mee naar de tweejaarlijkse Kees van der Lindenprijs.

Redactieadres:
Arcadis
t.a.v. ir. Marije Vos
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM
redactie@nvbv.org