PERSBERICHT

Stichting Ernest Israëls / Duurzaam bouwenfonds wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de milieudruk ten gevolge van bouwen en wonen en wil een duurzame energietransitie bevorderen. Heeft u een innovatief idee op het gebied van duurzaam bouwen dat u door gebrek aan geld niet in praktijk kunt brengen? Op het gebied van energie, water, materialen, flora en fauna in de gebouwde omgeving, ruimtegebruik of stadsklimaat? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Lees meer over het fonds, de voorwaarden voor een bijdrage en hoe u een aanvraag in kunt dienen op de site www.israels-duurzaambouwenfonds.nl.

Bijgevoegd is een foto van Ernest Israëls.

 

Ter illustratie een voorbeeld van een innovatief idee van Ernest Israëls voor de installaties van het zwembad De Kulk:

Energieslim zwembad De Kulk

Samen met architect Guus Westgeest ontwierp Ernest Israëls de energiezuinige installaties voor zwembad De Kulk in Vlaardingen. Een zonluchtcollector droogt en verwarmt de lucht en biedt hierdoor een optimaal binnenklimaat en luchtvochtigheid in het zwembad. De warmte in het zwembad wordt teruggewonnen. Voor een hoog-efficiënte waterzuivering wordt een natuurlijk lagedruk zandfiltersysteem op basis van zwaartekracht toegepast. Het afvalwater wordt hergebruikt voor toiletspoeling en schoonmaak. De systemen worden gemonitord met een gebouw beheersysteem met energiemanagementmodule. Ingebruikname: 1997. In de daaropvolgende 20 jaar zijn verdere innovaties doorgevoerd.