In het EnergieVademecum – Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiebewust ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van nieuwbouwwoningen aan bod. Met veel plezier kunnen we melden dat de nieuwe versie van het Energie Vademecum beschikbaar is.
Zoals eerder op drie manieren:
– online / web based
– als pdf te downloaden, als geheel of per hoofdstuk
– in gedrukte vorm.
Zie: https://klimapedia.nl/publicaties/energievademecum/.

Het nieuwe Vademecum is helemaal geactualiseerd en afgestemd op de nieuwe energie prestatie eisen (NTA 8800), TO juli, enz. Het Vademecum begint met achtergronden van Energiegebruik over de jaren heen en in verschillende sectoren en gaat in op aspecten van Energiebeleid. Maar het belangrijkste is natuurlijk “Energiebewust ontwerpen”, daarvoor geeft het concrete, direct toepasbare richtlijnen en hulpmiddelen. Hierbij komen zowel ruimtelijke, bouwtechnische als installatietechnische aspecten aan de orde. Maar ook als je gewoon iets wilt weten, hoe zit het met thermische isolatie van de verschillende delen van de gebouwschil, hoe werkt een warmtepomp, hoe werkt vloerverwarming, wat is betonkernactivering, geeft het boek antwoord. Het vademecum geeft tenslotte ook aanwijzingen voor uitvoering en beheer en bewonerszaken. Het Energie Vademecum is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen.

De gegeven voorbeelden betreffen vooral nieuwbouwwoningen, maar de informatie is breed toepasbaar voor de bouw als geheel. Het boek richt zich op architecten, opdrachtgevers, aannemers , installateurs en beoordelende instanties en natuurlijk ook op studenten.

Primair is het Vademecum online (web based) opgezet en te raadplegen en als pdf te downloaden. Als extra service is tegen productiekosten een gedrukte versie beschikbaar, via de Klimapedia site, maar ook via de boekhandel, Bol.com, enz. Het kost daar € 55.

Bij grotere aantallen gelden aangepaste prijzen. Studenten krijgen 20% korting.
In al deze gevallen moet er besteld worden via een e-mail aan info@delftdigitalpress.com