Op 2 oktober 2008 is drs. ing. H. M. (Harry) Nieman bij koninklijk besluit van 23 september 2008, nr. 08.002687, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd uitgereikt door de dhr. drs. E. van Esterik, loco-burgemeester van de gemeente Maarssen. In zijn toespraak ging de loco-burgemeester onder andere in op de verdiensten van dhr. Nieman op het gebied van kwaliteitszorg en bouwfysica, zijn bestuurlijke activiteiten binnen dit vakgebied, zijn deelname aan NEN-normcommissies, zijn initiatief voor de oprichting van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica, zijn betrokkenheid bij Hogeschool Windesheim, maar ook zijn rol binnen de Maarssense samenleving.