09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Welkom
09:45 Keynote 1: De veranderende bouwopgave
Rijksbouwmeester ir. Floris Alkemade
10:25 Keynote 2: De rol van de bouwfysicus in een veranderende bouwsector
drs.ing. Jan-Willem van de Groep
11:05 Pauze
11:30 De Bouwfysica en de bouwfysicus in transitie (Parallelsessie A)
Bouwfysica voor de leegte (A1)
ir. Leo Hendriks (Atelier Rijksbouwmeester)
De bouwfysicus en nieuwe contractvormen (A2)
ir. Jeroen Vugts (LBP/SIGHT), ir. Emmely de Kruijff  (Rijksvastgoedbedrijf), prof.dr.ir. Hans Wamelink (TU Delft)
De bouwfysicus en de Wet Kwaliteitsborging (A3)
Ing. Jan Pieter van Dalen (Nieman Kwaliteitsborging), ing. Johan van der Graaf (Nieman Kwaliteitsborging)
12:30 Lunchpauze
13:30 Parallelsessies middag (B-G)
13:30 Spreker 1
14:00 Wissel
14:05 Spreker 2
14:35 Wissel
14:40 Spreker 3
15:10 Korte Pauze
15:30 Studenten aan het woord, interview met studenten over hun onderzoek
15:45 Uitreiking Kees van der Linden Prijs
16:00 Einde & Borrel

Parallelsessies middag

Sessie B: Energie & duurzaamheid

13:30 Installatie-arm ontwerpen verleden tijd? ir. Chrit Cox Nelissen
14:05 Van bouwfysicus naar data-scientist; data-analyse van gebouwen ing. Wilfred van der Plas Simaxx
14:40 Materiaalmilieu-prestatie en de circulaire economie ir. Harry van Ewijk SGS

Sessie C:  Binnenmilieu

13:30 De bouwfysicus als regisseur van de gezonde leefomgeving ir. Sara Vellenga M+P
14:05 Persoonlijke beïnvloeding van het binnenklimaat: effect op comfort, gezondheid en productiviteit dr.ir. Atze Boersta BBA Binnenmilieu
14:40 Fijnstof in het binnenmilieu ir. Piet Jacobs TNO

Sessie D: Geluid

13:30 Akoestiek in open studeer- en werkomgevingen: de relatie tussen ruimteakoestiek en het welzijn en de prestatie van de gebruikers ir. Ella Braat – Eggen TUe/Avans
14:05 De akoestiek van een Grieks openluchttheater, gemeten zonder compromissen ir. Constant Hak TU Eindhoven
14:40 Antigeluid, nader onderzoek op basis van een succesvolle praktijktoepassing Cees Bassa Merford

Sessie E: Brand

13:30 Actueel onderzoek brandveiligheid. Resultaten en consequenties voor preventie en bestrijding. dr.ir. Ricardo Weewer IFV
14:05 De vergrijzende bevolking: hoe brandveilig is Nederland in 2050? ir. Ruud van Herpen TUe/Saxion/Nieman RI
14:40 Kwaliteit en toepassing van CFD in de brandveiligheid ing. David den Boer Peutz

Sessie F: Stedenbouwfysica

13:30 Hittestress in de stad, tijd voor een nieuwe norm? ir. Dimitri van de Werf DGMR
14:05 Het stedelijk microklimaat. Wat kunnen we doen om oververhitting in steden en gebouwen te voorkomen? dr.ir. Laura Kleerekoper HS Amsterdam
14:40 De omgevingswet en nieuwe geluidregels ing. Chris Weevers LBP/SIGHT

Sessie G: Integrale projecten

13:30 Bouwfysica op de nationale Bouwagenda ir. Majorie Jans MFM

Marthe de Haan MSc

De Bouwcampus
14:05 Smart Building Physics ir. Marten Valk Deerns
14:40 Binnenisolatie: hygrothermisch onderzoek & detaillering ir.-arch. Filip Dobbels WTCB