8e Kennisdag Bouwfysica online – de bouwfysicus in de circulaire bouweconomie

A 8 oktober 2020
Kennisdag Bouwfysica Online, deel A
De bouwfysicus en de circulaire bouweconomie
9:30 Welkom – ir. Ieke Kuijpers – van Gaalen, voorzitter NVBV
A1 9.35-9.55 Keynote  – De circulaire bouweconomie; stand van zaken, ambities, noodzaak
Prof.ir. Elphi Nelissen, Technische Universiteit Eindhoven & voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie
9.55 Pauze
10.00-10.40 Rondo Rondetafelgesprek met:
prof.ir. Elphi Nelissen, Technische Universiteit Eindhoven & voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie
drs.ing. Harry Nieman, Nationale Milieudatabase
Wouter van Twillert MSc., C-creators
ir. Ronald Schleurholts, cepezed
10.40 Pauze
A2 10.45-11.05 Meten van circulariteit
dr.ir. Mantijn van Leeuwen, NIBE en voorzitter actieteam Meten van Circulariteit, Platform CB’23
11.05 Pauze
A3 11.15-11.35 Bouwfysische aspecten biobased materialen
drs. Willem Böttger, Avans Hogeschool
11.35 Pauze
A4 11.45-12.15 Keynote – Natuur en gezondheid in de stad
dr.ir. Robbert Snep, Wageningen University & Research
12.15 Afsluiting

 

B 5 november 2020
Kennisdag Bouwfysica Online deel B
Nieuwe normen
15.00 Welkom
B1 15.05-15.25 BENG, stand van zaken
ir. Ieke Kuijpers – van Gaalen, DGMR
15.25 Pauze
B2 15.35-15.55 De nieuwe verlichtingsnorm
ing. Gertjan Verbaan, DGMR
15.55 Pauze
B3 16.05-16.25 De nieuwe ventilatienorm
ing. Marco Hofman, ISSO
16.25 Afsluiting

 

 

C 19 november 2020
Kennisdag Bouwfysica Online, deel C
Een duurzame toekomst
15.00 Welkom
C1 15.05-15.25 Innovatiekansen in de duurzame toekomst
prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, Lichtenberg Consultancy
15.25 Pauze
C2 15.35-15.55 Renovatiescenario’s
Lisa van Gulck, Universiteit Gent
15.55 Pauze
C3 16.05-16.25 De balans tussen energieprestatie en milieuprestatie
ir. Annebeth Muntinga, ABT
16.25 Afsluiting

 

 

D 10 december 2020
Kennisdag Bouwfysica Online, deel D
Innovatie en noviteiten
15.00 Welkom
D1 15.05-15.25 Ontwikkelingsonderzoek Circulair Building Panel          dr.arch. Bart Janssens, Universiteit Hasselt
15.25 Pauze
D2 15.35-15.55 Noviteiten duurzame gevels
ir. Leonie van Ginkel, Arup
15.55 Pauze
D3 16.05-16.25 Comfortaspecten stralingsverwarming
ing. Harry Bruggema, Peutz
16.25 Afsluiting

 

Aanmelden kan op de volgende pagina