Tijdens de NVBV-kennisdag wordt rondom een actueel thema kennis uitgewisseld op het gebied van bouwfysica. Hierbij komen nieuwe inzichten over de thema’s energie, duurzaamheid, binnenmilieu, geluid en brandveiligheid aan bod.

In 2019 zal er geen kennisdag plaatsvinden, maar participeert de NVBV actief in de IEA technical day en er zal in het najaar een thema(mid)dag georganiseerd worden.

zie archief voor informatie over voorgaande edities van de NVBV kennisdag.