In een groot deel van alle schoolgebouwen worden klachten ervaren op het gebied van het binnenklimaat en de akoestiek. Dit blijft een groot probleem ondanks dat er toch veel inspanningen zijn verricht om deze aspecten te verbeteren.Een reden voor de NVBV (in samenwerking met NAG en Ecophon) om de akoestiek in scholen dit jaar extra aandacht te geven. Daarnaast heeft de DGBC een toolkit ontwikkeld en wordt met het ministerie van BZK een Green Deal afgesloten. RVO gaat onverminderd door met het Programma Frisse Scholen, waarvoor een nieuw PvE wordt gelanceerd.

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/frisse-scholen/programma-van-eisen

Scholen maken ondertussen ook grote ontwikkelingen door vanwege andere financieringsvormen en verantwoordelijkheden ten aanzien van huisvesting. De manier van lesgeven verandert. Wat betekent dit voor Bouwfysici?

De Werkplaats is een mooi voorbeeld van een moderne school met primair en voortgezet onderwijs. De renovatie van het gebouw en de nieuwbouw hebben geleid tot tevreden gebruikers, een laag ziekteverzuim en goede leerresultaten.

Kees Boeke PO

Beschrijving De Werkplaats te Bilthoven: Kees Boekeschool

De Werkplaats Kindergemeenschap is een brede school, bestaande uit 9.200 m2 faciliteiten voor vmbo, havo en vwo, een NOC*NSF sportcomplex van 3.800 m2, een gebouw voor basisonderwijs en een gebouw voor kinderopvang. De Werkplaats Kindergemeenschap, alias Kees Boekeschool, is in 1926 opgericht door onderwijs-vernieuwer Kees Boeke. In zijn onderwijsopvatting staat het kind centraal en wordt gewerkt met hoofd, hart en handen. Voor iedereen moet De Werkplaats een leeromgeving bieden, die stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen en competenties te ontwikkelen. Leren van jezelf, elkaar en de omgeving is een belangrijk pedagogisch-didactisch uitgangspunt.

Kinderen in de klas

Monumentaal gebouw en nieuwbouw

Voor de midden – en bovenbouw van het basisonderwijs van de Werkplaats Kindergemeenschap is vervangende nieuwbouw gerealiseerd aansluitend op de bestaande monumentale bebouwing, De locatie kenmerkt zich als een intiem groen campus gebied, waar de verschillende onderwijsvoorzieningen van de werkplaats zijn gesitueerd. De vorm van de uitbreiding is zodanig gekozen, dat zij aansluit op het paviljoenachtige karakter van de bestaande bebouwing, Door de basisruimte compact rond het centrale leerplein te situeren bleef het zicht naar het mooie groene buitengebied gehandhaafd, waardoor in de situatie drie kenmerkende intieme buitengebieden zijn ontstaan. Op de hof voor de nieuwbouw is een buitentheater gerealiseerd , dat aansluit op het centrale leerplein , zodat vanuit het leerplein toneelvoorstellingen kunnen worden verzorgd. De onderwijskundige visie van de werkplaats is vertaald in een open leer – en ontwikkeldomein, dat geleed is in kleine overzichtelijke eenheden. Deze elementen uiten zich in de massa als klein zelfstandige huisjes, die het landschap in kijken. Hierdoor wordt een relatie gelegd met de prachtige natuur in de omgeving en heeft het gebouw een heel vriendelijke schaal gekregen.

Duurzaam bouwen

Veel aandacht is besteed aan duurzaamheid, waardoor het gebouw een gemiddelde GPR heeft van 7,8. Dit is bereikt door duurzaam materiaalgebruik, hoge isolatie, warmt terugwinning in de gebalanceerde ventilatie, veel daglicht in het hart van het gebouw gecombineerd met daglichtafhankelijke regeling in de onderwijsruimten en aanwezigheidsdetectie in bergingen en toiletten. Het ontwerpteam heeft geïntegreerd ontworpen om een frisse school, conform normering frisse school van Agentschap.nl te realiseren. Bereikte scores zijn Energie B , Luchtkwaliteit B, Thermisch comfort B, Visueel comfort B, Akoestisch comfort A.

De presentaties zijn te downloaden via onderstaande links.

Jeroen Vughts         Akoestiek in de Werkplaats
Hans Korbee           PvE Frisse scholen voor bouwfysici
Herman Eijdems    Duurzaamheid in scholen
DGBC                        Breeam junior
De Werkplaats        Jaarverslag 2013