Voor het derde nummer van het blad Bouwfysica is nog ruimte voor het plaatsen van artikelen. Heb jij een project of product waarin bouwfysica een rol speelt? Heb je een visie op bouwen in relatie tot bouwfysica? Waar loop je tegenaan in projecten als het gaat om binnenklimaat, luchtkwaliteit, energie, brandveiligheid of akoestiek?

Opinieartikelen, projecttoelichtingen of een onderzoeksartikel, heb je een goed idee, laat het ons weten. Vind je het leuk hier een artikel over te schrijven, dan ontvangen wij graag voor 1 september 2018 een bericht dat je geïnteresseerd bent. De enige voorwaarde is dat het onderwerp van het artikel een relatie heeft met bouwfysica in de brede zin van het woord. De deadline voor het aanleveren van de definitieve artikelen is 6 oktober 2018.

We horen graag van je via redactie@nvbv.org als je een artikel wilt schrijven!