Op woensdag 30 maart 2011 van 14:30 tot 16:00 uur vindt jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NVBV plaats. De lokatie: Agentschap NL, Croeselaan 15, Utrecht.
Aansluitend op de jaarvergadering is er een tweespraaklezing en discussie.

Relevante documenten voor tijdens de vergadering:
Jaarverslag 2010
Jaarplan 2011

Voor onze leden is de middag gratis.