versie 2.23 : wijziging tabel 15
versie 2.22 : kleine tekstuele aanpassingen

Het bouwfysisch programma van eisen (PvE) van het Rijks Vastgoedbedrijf (RVB, voorheen de Rgd; Rijksgebouwendienst) is reeds jarenlang een meetlat voor ontwerpers (architecten en adviseurs) in de bouw. Ook in het hoger onderwijs wordt dit PvE gebruikt als leidraad voor een goed ontwerp.

In 2011 is de eerste versie van het handboek (destijds “Handboek bouwfysische kwaliteit kantoren” geheten) tot stand gekomen onder auspiciën van de NVBV met medewerking van toonaangevende bouwfysische bureaus. De Rgd heeft de ontwikkeling daarvan mede gefinancierd.

Het handboek en de inhoud zijn vrij te gebruiken voor een ieder die bouwfysische kwaliteiten in kantoorgebouwen wil definiëren of toetsen. De vereniging wenst haar leden, studenten en andere betrokken veel nut en plezier van dit document en hoopt de toepassing van bouwfysische kennis en daarmee de kwaliteit van de gebouwde omgeving te bevorderen.

Van de gebruikers van dit handboek wordt gevraagd om na te denken over een gewenst kwaliteitsniveau. Bij veel onderwerpen worden verschillende kwaliteitsniveaus gepresenteerd waaruit een keus moet worden gemaakt. Er is veel aandacht voor een gezond, productief en comfortabel binnenmilieu. Indien een opdrachtgever deze onderwerpen van belang vindt voor zijn huisvesting, biedt het Handboek BKG naast de “basis eisen” ook eisen om hogere kwaliteitsniveaus “goed” en “uitstekend” te definiëren. De bouwfysische kwaliteit is integraal benaderd, zoals bijvoorbeeld bij de gebouwschil waarin diverse bouwfysische kwaliteiten samenkomen.

Een goede inbreng van het vakgebied Bouwfysica is van belang voor  het realiseren van gebouwen:

  • die tevreden gebruikers kennen,
  • waarin het werkproces optimaal kan worden uitgevoerd,
  • die energiezuinig en
  • kosteneffectief zijn.

Onderzoek van DWA in 20 gerealiseerde gebouwen geeft aan dat een goed binnenmilieu en energiezuinigheid niet vanzelfsprekend samengaan. Citaat: “Om een integraal ontwerpproces te stimuleren, moet de bouwfysisch adviseur een veel belangrijkere rol spelen: juist via de bouwfysica worden alle ontwerpdisciplines aan elkaar gekoppeld.”

Voor vragen of opmerkingen over het handboek kunt u een bericht sturen naar handboek@nvbv.org.

Disclaimer: De NVBV neemt echter geen aansprakelijkheid voor gevolgen of schade van welke aard dan ook door toepassing van de inhoud of onderdelen daarvan of verwijzing naar dit handboek.

Naast de huidige versie van het handboek kan je ook nog steeds oudere versies downloaden voor de gevallen waarin het om gebouwen gaat waarvoor het ontwerp is gemaakt op basis van een oudere versie.