Op de lezingenmiddag  zullen de geluidisolatie aspecten aan de orde komen zowel als andere bouwfysische aspecten (o.a. zaalakoestiek, wind, trillingen, binnenklimaat (CFD), elektro-magnetische velden, duurzaamheid) en bent u in de gelegenheid de beide popzalen en bijbehorende ruimten te bezichtigen en te beluisteren.

Programma

15.00 uur ontvangst met koffie/ thee
15.30 uur welkom en inleiding door dagvoorzitter Maarten Luykx
15.35 uur Toine Tax, directeur poppodium Doornroosje Nijmegen:
De zoektocht naar een nieuwe plek voor Doornroosje en de eerste   ervaringen met/in de nieuwbouw.
15.50 uur Jan Decker, architect van het gebouw (AGS Architects International):
Het architectonisch ontwerp van poppodium Doornroosje en de combinatie met het bovenliggende studentenwooncomplex
16.10 uur Maarten Luykx, akoestiek/bouwfysica/duurzaamheid  (Peutz):
Uitdagingen bij het ontwerp van het poppodium en de studentenwoningen vanwege de ligging boven elkaar en naast  het treinspoor. Hoe zijn de hoge eisen ook gerealiseerd m.b.t. zaalakoestiek, geluidisolatie (pop/house/verkeer/installaties), bouwfysica, trillingen, binnenklimaat, elektro-magnetische velden, en wat is het belang hiervan voor de exploitatie.
16.30 uur rondleiding poppodium Doornroosje
17.30 uur borrel tot 18.30 uur

Schrijf snel in door op deze link te klikken: http://www.nag-acoustics.nl/Registration. De groepsgrootte is beperkt!