Over Algemene Ledenvergadering NVBV 2022

Algemene Ledenvergadering NVBV 2022

ALV en Workshop Blue City Rotterdam

Op dinsdagmiddag 5 april combineren we een bezoek aan de start-up community in “Blue City” in Rotterdam met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en sluiten we eindelijk weer eens af met een borrel.

Het voormalige zwemparadijs Tropicana is nu een plek voor start-ups en ondernemers die zich inzetten voor de circulaire economie. Voorafgaand aan de ALV organiseren we een (inter)actief programma waarbij wij, als bouwfysici, inzicht krijgen in en inspiratie op kunnen doen over de innovaties die er in ontwikkeling zijn voor de bouw. De andere kant op kan kennisuitwisseling plaats vinden richting de innovatieve ondernemers ten aanzien van de bouwfysische en technische aspecten van bijvoorbeeld nieuw toe te passen bouwmaterialen.

Op de agenda van de ALV staan naast de gebruikelijke punten ook een voorstel voor verhoging van de contributie van € 65 naar € 80 per jaar. Net als een peiling naar de interesse voor het opzetten van een werkgroep, die zich bezig gaat houden met kennisontwikkeling binnen de bouwfysica. Dit wordt een soort onderzoek agenda. Wat mooi aansluit bij de tweede hoofddoelstelling van de vereniging, het verhogen van het kennisniveau binnen het vakgebied van de bouwfysica. Zie de agenda.

>> Download hier het volledige NVBV Jaarverslag 2021

Sprekers:

Marjanne Cuypers -SeaWood: Hernieuwbare bouwmaterialen van zeewier.
BlueBlocks ontwikkelt duurzame materialen voor circulaire toepassingen. Zo hebben zij SeaWood ontwikkeld, een plaatmateriaal van zeewier bedoeld voor toepassingen in de binnenruimte. In eerste instantie wordt gekeken naar een toepassing als afbouwplaat of wandafwerking voor binnenwanden. Op dit moment loopt een onderzoekstraject bij TNO om de mechanische en bouwfysische kwaliteiten van het materiaal te testen. Er zijn veel testen mogelijk, maar niet alles kan direct onderzocht worden. Wat zijn de belangrijkste punten waarop het materiaal zou moeten worden getest vanuit bouwfysisch oogpunt? Is hier een prioritering aan te brengen en zijn er tips om de huidige kwaliteit te verbeteren waar dat nodig blijkt?

Aman Jindal - DeNoize: Geluidisolatie beglazing door antigeluid.
DeNoize is a high-tech startup based in Delft with a mission to mitigate the impact of environmental noise on our community. DeNoize has developed an active noise cancellation technology for glass facades that makes the buildings future-proof with a healthier and more comfortable indoor environment. DeNoize actively eliminates the annoying outdoor noises, while amplifying the pleasant sounds of the surrounding nature, optimizing the complete indoor soundscapes for better living and working.
In the current landscape of real-estate developments, how do we take the occupants wishes and requirements in consideration while designing the indoor climate for a building?

Marijn Heeren - Bio-Iso: Uit onderzoeken komt naar voren dat biobased isolatiematerialen - door hun natuurlijke “thermohygrische” (= vochtregulerende) eigenschappen - toegevoegde waarde kunnen hebben. Dit is specifiek voor deze problematiek dat het project Bio-Iso kennis wil ontwikkelen. Hoe groot is de toegevoegde waarde van het toepassen van biobased isolatiematerialen in woningen? 

Opzet programma:
14:00 uur: (Inter)actieve sessie ontwikkelingen circulaire bouw
16:00 uur: Algemene Leden vergadering
17:30 uur: Afsluiting en borrel

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
NVBV leden Gratis

Deze activiteit is exclusief voor NVBV leden. 

Aanmelden
Log in met jouw persoonlijke account om vervolgens aan te melden.

Deelnemerslijst
Deze is vanwege de privacy wetgeving alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.

Meer informatie
Marieke Rouvoet, Coördinator Evenementen
T 088 401 06 14 | E activiteiten@nvbv.or

Deel met anderen

Sluiten