Masterclass bouwfysisch ontwerpen
 – 
Tijdens de NVBV Kennisdag Bouwfysica daagde Rijksbouwmeester Floris Alkemade de bouwfysici uit om zich bezig te houden met de volgende thema’s:

  • de introductie en het samengaan van nieuwe technieken en nieuwe architectuur;
  • transformatie mogelijk door innovatie;
  • lokale, individuele en verhuisbare klimaatregeling;
  • een open relatie met de buitenwereld.

De NVBV heeft hierop het volgende antwoord geformuleerd. Een aantal jonge, getalenteerde bouwfysische ingenieurs komen bijeen om een antwoord te vinden op de Uitdaging. De plaats van samenkomst is een gebouw of een complex dat gebruikt wordt om de Uitdaging concreet in te vullen. De jonge ingenieurs maken voor dat gebouw of complex en het functioneren daarvan in zijn omgeving een richtinggevend plan dat recht doet aan de uitdagingen van de Rijksbouwmeester.

Doelstelling

De Uitdaging is een oefening in integrerend ontwerpen. Met bouwfysica als startpunt wordt in het ontwerpproces gewerkt aan een integrale oplossing waarbij de relatie met de omgeving, het architectonisch ontwerp, de constructie, het klimaatconcept en het duurzaamheidsconcept allemaal aan bod komen. Maar het bouwfysisch domein is het startpunt.

Het gebouw dat het onderwerp vormt bij deze oefening is het gebouw van Rijkswaterstaat, Koningskade 4 te Den Haag.

De Uitdaging een oefening in het leren denken in termen van kwaliteit en comfort buiten de gebaande paden. Normaliter is een genormeerd en gestandaardiseerd Programma van Eisen het uitgangspunt van een bouwplan. De deelnemers dienen deze standaard opzij te leggen en zelf het kwaliteits- en comfortniveau voor het beoogde gebruik en de beoogde gebruikers te bepalen.

De Uitdagingen van de Rijksbouwmeester vormen een middel om te oefenen in het doel, het integrerend ontwerpen.

Uitkomst

De uitkomst bestaat uit verschillende schetsontwerpen waarin de Uitdagingen van de Rijksbouwmeester zo veel mogelijk zijn verwerkt en waarin aantoonbaar is nagedacht om de architectuur, de omgeving, de bouwfysica en de installatietechniek op elkaar af te stemmen. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de schetsontwerpen gepresenteerd. Een vakjury zal de ontwerpplannen beoordelen. Van het ontwerpproces wordt een verslag gemaakt. Het verslag en de schetsontwerpen worden na afloop gepubliceerd.

Werkwijze

Je werkt in subgroepen samen met collega-bouwfysici van verschillende organisaties. De masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten in het gebouw waarvoor het ontwerpplan wordt gemaakt. Het is een kantorencomplex van het Rijks Vastgoedbedrijf. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt in subgroepen. Elke subgroep wordt begeleid door een ervaren ontwerper en door een bouwfysicus. Daarnaast worden er lezingen verzorgd met inspirerende voorbeelden van integraal ontwerpen en over innovatieve technieken.

Fotograaf: Michiel Ton

Toelatingsregels

De Uitdaging richt zich op jonge bouwfysici met enige jaren werkervaring in het vakgebied van de bouwfysica bij een ingenieursbureau, het onderwijs, de overheid, een architectenbureau, een bouwondernemer of de toelevering, kortweg gezegd de medior bouwfysisch adviseur. De Uitdaging daagt de grootste talenten uit. Een commissie bepaalt de toelating tot De Uitdaging. De commissie weegt de toelating op basis van een schriftelijke aanmelding, waarin een onderbouwing van zijn of haar kennis- en ervaringsniveau is opgenomen. De onderbouwing kan worden vergezeld door een aanbevelingsbrief van zijn of haar werkgever of door een afschrift van zijn of haar gepubliceerde artikelen binnen het vakgebied. Zo nodig wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek.

Locatie: Den Haag, Koningkade 4
Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 20.
Data: woensdag 25 september, 9 oktober, 30 oktober en 27 november 2019.
Kosten: € 850,00 excl. BTW per deelnemer.

aanmeldformulier

persoonlijke gegevens

Zakelijke gegevens

CV + motivatie