12 jaar oud

Vereniging

Koningklijke onderscheiding voor Harry Nieman

Harry Nieman, voorzitter van onze vereniging, is op 2 oktober 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Namens het bestuur en de leden van Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereninging feliciteren wij onze voorzitter met deze onderscheiding.

14 jaar oud

Vereniging

Beleidsplan 2007-2011

Bekijk het beleidsplan van de NVBV 2007-2011 en het jaarplan 2008.

17 jaar oud

Vereniging

Het bestuur in 2004

Op donderdag 3 juni 2004 is het huidige bestuur aangetreden van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. De heren Renz van Luxemburg (voorzitter), Douwe de Jong (penningmeester, vice-voorzitter) en Karel Krijger (secretaris) zijn afgetreden.