Op donderdag 3 juni 2004 is het huidige bestuur aangetreden van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. De heren Renz van Luxemburg (voorzitter), Douwe de Jong (penningmeester, vice-voorzitter) en Karel Krijger (secretaris) zijn afgetreden.