Het “Handboek bouwfysische kwaliteit gebouwen” bestaat sinds 2011. Het kan worden gezien als een voortzetting van de “ Wettelijke Eisen en Richtlijnen voor Rijksgebouwen – Bouwfysica”. Met financiële ondersteuning van de Rijksgebouwendienst, nu Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is met medewerking van toonaangevende bouwfysische bureaus een geheel nieuwe uitgave tot stand gekomen onder auspiciën van de Nederlands Vlaamse […]