Exclusief voor leden van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging biedt PMIA kortingen aan van € 50,- (eendaags) tot € 75,- (tweedaags) per event:

  • een Capita Selecta omtrent stedebouwfysica (klimaat), multiphysics, en klimaatbeheersing van monumentale gebouwen op 5 november 2010, prijs voor NVBV-leden: € 345,-
  • een tweedaags seminar omtrent Gebouwprestatiesimulatie op 29 november & 6 december 2010, prijs voor NVBV-leden: € 770,-

Beknopte inhoud
Bij de Capita Selecta maken deelnemers door middel van toepassingsvoorbeelden en interactie kennis met state of the art van subdisciplines als stedebouwfysica (klimaat), multiphysics (gecombineerd warmte-, lucht-  en vochttransport), en klimaatbeheersing van monumentale gebouwen. Bij Gebouwprestatiesimulatie doet men kennis en ervaring op aangaande het zinvol gebruik van simulatietools met betrekking tot het voorspellen van toekomstige gebouwprestaties.
Beide events vinden plaats op de TU Eindhoven.

Een uitgebreide omschrijving en aanmeldformulier van deze events vindt u op de website van PMIA (http://www.pmia.nl/events/bouwfysica.html). Bij aanmelding svp uw lidmaatschapnummer vermelden.

 

Ook brengen wij hierbij graag onze brede opleidingen Milieu & Geluid en Bouwakoestiek onder de aandacht, die we sinds een aantal jaren in samenwerking met en onder auspiciën van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) organiseren. Milieu & Geluid behandelt een breed scala aan aspecten met betrekking tot geluid en trillingen ten gevolge van de industrie, installaties en weg-, rail- en luchtvaartverkeer. Bouwakoestiek behandelt de geluid- en trillingaspecten die van belang zijn voor een goed geluidtechnisch ontwerp van gebouwen. De fysische achtergronden, de wetgeving en de praktijk komen uitgebreid aan bod.

Het online programma (http://pao-tudelft.nl/internet/cursus_opleidingenMGenBA.php) informeert u verder.

PMIA is een samenwerking tussen TU Delft, faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde, de Academie van Bouwkunst Amsterdam en Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO). PMIA ontwikkelt evenementen op het terrein van de Architectuur en (Steden-)Bouwkunde.  Voor meer informatie over PMIA en haar activiteiten verwijzen wij u naar de website: www.pmia.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via: 015 – 278 46 18.