Op dinsdag 24 april 2018 organiseerden de NVBV en de TVVL gezamenlijk een bijeenkomst over WELL certificering en een gezonde gebouwde omgeving. Aan de hand van verschillende lezingen werd in gegaan op de vraag wat houdt de WELL certificering in en wat is de rol van een installatietechnicus en bouwfysicus in het realiseren van een gezond gebouw?

 

Francesco Franchimon, mede-initiatiefnemer van het Blue Building Institute, begon het programma met een lezing over de waarde van een gezond gebouw. Hoe krijgt een gezond gebouw financiële meerwaarde waardoor het interessant is om in te investeren. Hierna ging Tim Beuker, BBA Binnenmilieu in op het proces van Well certificering. Hierbij kwamen de verschillende elementen (Lucht, Water, Voeding, Licht, Fitness, Comfort en Psyche) aanbod en hoe het behalen van het Well certificaat in zijn werk gaat. Aan de hand van concrete voorbeelden en praktijkervaring ging Paul Roelofsen van BAM Energy Systems hierna in om de installatieconcepten. Het bouwfysische aspect wordt toegelicht door Antwan van Haaren van DGMR. Florijn Vriend, Kernwaarde groen, ging daarna in op de vraag waarom het zo belangrijk is om de gebruiker centraal te stellen en gezonde gebouwen te ontwikkelen.  

 

 

Het programma eindigde met een discussie onder leiding van Lada Hensen, TU Eindhoven en voorzitter van ISIAQ-NL. Er werd gediscussieerd over hoe een Amerikaanse standaard op een goede manier in Nederland geïmplementeerd kan worden. Zijn de problemen en oplossingen hier hetzelfde en hoe zit het met culturele en klimatologische verschillen? Is de Well standaard een manier om vastgoed ontwikkelaars te laten investeren in gezonde gebouwen? Ook zonder het hele certificeringstraject kunnen Well richtlijnen als handleiding gebruikt worden om de gezonde gebouwen neer te zetten. Ten slotte werd er ingegaan op het ontbreken van een eisen op het gebied van duurzaamheid en energiegebruik. Hoe is Well te combineren met labels als BREEAM en LEED? Hoe zorgen we ervoor dat gebouwen gezonden én duurzaam worden? 

Tijdens deze discussie zijn een aantal thema’s gedefinieerd waarover met geïnteresseerden verder gepraat en gediscussieerd zal worden over hoe we in Nederland verder aan de slag kunnen met gezonde gebouwen. Een geslaagde bijeenkomst, en goede samenwerking met de TVVL, die genoeg stof tot nadenken heeft gegeven in de vraag hoe we gezonden en duurzame gebouwen kunnen realiseren. 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 juni 16 uur. Wil je hierbij aanwezig zijn? Stuur even een mail naar activiteiten@nvbv.org.