De 2e NVBV Kennisdag Bouwfysica was een groot succes. Meer dan 300 bezoekers waren aanwezig en konden kiezen uit 24!!! parallelsessies en de kennismarkt waar veel stands aanwezig waren.
De dag werd afgesloten met een lezing van de heer A. Kattenberg, verbonden aan het KNMI, over de effecten van de klimaatveranderingen op het vak Bouwfysica. Tenslotte sprak prof. dr. ir. H. Hens van de Katholieke Universiteit Leuven over de consequenties van klimaatverandering voor bouwfysici.

Binnenkort zullen op deze website de hand-outs van de lezingen, foto’s en verslagen geplaatst worden.

Namens het bestuur worden alle organisatoren, de TU-Eindhoven, Bouwforum, behulpzame studenten en natuurlijk de sponsoren en standhouders bedankt voor hun medewerking.

Op naar de 3e Kennisdag Bouwfysica (mei 2009).