Hoe uitgestrekt de bouwfysica wereld is, komt in dit nummer weer tot uiting. Verschillende facetten komen hier aan bod. Zo komt u iets meer te weten over het thermisch comfort enerzijds in relatie tot laag exergetische HVAC systemen en anderzijds in relatie met grote glasvlakken en de koudeval die daarmee gepaard gaat. Ook een nieuwe ontwerpnorm voor de akoestiek in open kantoorconcepten komt in dit nummer aan de orde. Daarnaast wordt het brandgedrag in parkeergarages benaderd via CFD en krijgt u een beter inzicht in droge atmosferische depositie op gebouwgevels.