Bij verschijning van dit nieuwe nummer van Bouwfysica leven we alweer in het tweede decennium van de 21e eeuw. De tijd gaat snel, de ontwikkelingen ook. Dit nummer is weer goed gevuld met nuttige kennis over verschillende onderwerpen binnen de bouwfysica.
Een belangrijke uitdaging voor het komende decennium is het verder integreren van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Dit is  steeds vaker een uitgangspunt voor nieuwe projecten. Hoewel de nadruk nu veelal op energiebeperking ligt, wordt in het artikel van Tulp benadrukt dat het gebruik van hernieuwbare bouwmaterialen een minstens zo belangrijke bijdrage levert binnen het duurzaamheidsconcept. De verwachte wijziging in de vraag naar gebouwen in de (nabije) toekomst met bijbehorende sloop of functie wijziging maakt dit aspect nog relevanter. Bij het toepassen van dergelijke materialen is een goed doordacht bouwfysisch ontwerp onmisbaar. Genoeg ingrediënten waarmee de bouwfysisch adviseur zijn stempel kan drukken op het slagen van deze missie. Ik zou zeggen: ga ervoor!