In dit nummer zijn vier artikelen opgenomen met een zeer verschillend karakter, waarvan één artikel ingaat op een mogelijke nieuwe eis van het bouwbesluit. Op 5 December jl. is de inwerkingtreding van het bouwbesluit 2003, per 1 januari 2003, een feit.

In een ander artikel wordt onder andere de relevantie van vereenvoudigde CFD-berekeningen in een vroeg stadium van het bouwproces beschreven.