Ook dit nummer van Bouwfysica biedt weer het nodige aan interessante artikelen.
In het artikel van Nijs wordt beschreven hoe de invloed van spouwdemping op de geluidsisolatie met een meerlaags model berekend kan worden. Naast dit artikel over de theorie van geluidsisolatie in de praktijk. Susanne Bon beschrijft de geluidsisolatie-aspecten van een complex woningen met een stalen draagconstructie. De gerealiseerde akoestische kwaliteit is beoordeeld aan de hand van de nieuwe norm NEN1070.
In het artikel van Den Tonkelaar wordt ingegaan op de problematiek van het beoordelen van de natuurlijke ventilatie van parkeergarages. Met CFD-berekeningen kan de beoordeling worden ondersteund.

Jacqueline Hooijschuur